- Vi må ha en nullutslippsvisjon for norsk transport

nullutslipp Nikolai Astrup HLM16
Nikolai Astrup. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Høyres transportpolitiske talsperson Nikolai Astrup lanserer et offensivt mål om nullutslipp i transportsektoren på Høyres Mulighetskonferanse.

Pilene peker oppover for norsk samferdsel. Det bygges mer, vedlikeholdes mer og investeres mer enn noen gang før. Samtidig øker også utslippene fra norske veier. Det må snu, mener Høyres transportpolitiske talsperson Nikolai Astrup.

- Min visjon er en transportsektor med null utslipp. Og ikke som i Oslo, der det nye byrådet startet med å kutte i kollektivtrafikken og innførte parkeringsbestemmelser som fører til mer bilkjøring. Men ved å se fremover, og ta markedet i bruk i miljøets tjeneste, sier Astrup.

- Vi må sørge for at det alltid lønner seg å velge miljøvennlig. Da må vi for eksempel bruke vår offentlige innkjøpsmakt, krav og teknologistøtte til å sørge for at fremtidens løsninger utvikles og tas i bruk. 

Høyre har satt i verk en lang rekke tiltak for å komme nærmere ambisjonen om et utslippsfritt transportsystem i Norge.

- Vi har gjort det mer attraktivt å kjøpe ladbare hybrider. Vi viderefører fordelene for nullutslippsbiler, og ruller også ut nasjonalt ladenettverk i alle våre transportkorridorer. Vi stimulerer til satsing på biogass som drivstoff. Vi lanserer en hydrogenstrategi, og støtter kommersielle aktører som ønsker å teste ut elektriske lastebiler. Vi stiller krav om nullutslipp til ved nye fergeanbud, og støtter fylkene i deres arbeid. Og vi støtter gründere innen nullutslippsløsninger på transportfeltet, for eksempel de som har utviklet verdens første elektriske fiskebåt. Men målet med alt dette må være at miljøvennlige løsninger vinner frem på egen kjøl. At vi kommer dit at det å tenke grønt gir sorte tall – for bedriftene, privatpersoner og offentlig sektor, sier Astrup.

Les mer om Høyres klimapolitikk her, om Høyres transportpolitikk her, og følg hele Mulighetskonferansen live her.