En skole hvor flere opplever seire og mestring

Høyre fortsetter å styrke kunnskapsskolen. Den neste satsningen blir tidlig innsats på småskoletrinnet slik at færre blir hengende etter.

Det kunngjorde partileder og statsminister Erna Solberg i sin tale til Høyres landsmøte på Gardermoen fredag.

Her kan du lese hele talen til Erna 

Målet er å skape en skole hvor flere opplever seire og mestring.

- Mulighetslandet Norge starter med å gi alle barn et godt utgangspunkt - en mulighet til å bruke sine evner og talenter, sa Solberg.

Høyre vil derfor innføre en plikt for skolene til særskilt oppfølging av elever som blir hengende etter.

- Ikke fordi barna har fått en diagnose. Tvert imot må dette være basert på lærerens faglige skjønn om hvem i klasserommet det er som trenger litt ekstra hjelp for å henge med resten av klassen, forklarte statsministeren.

- Det kan for eksempel skje ved at elevene det gjelder får særskilt undervisning i små grupper i en avgrenset periode. Forskning viser at dette er svært effektivt for elever som begynner å få problemer med å henge med.

De elevene som allerede her blir hengende etter, risikerer å aldri ta igjen det tapte.

Statsministeren oppsummerte det slik:

- For mange får ikke ta del i de mulighetene vårt samfunn kan by på.

Høyre i regjering har allerede gjennomført to store endringer i skolen de siste årene: Kunnskapsløftet og Lærerløftet.

- Kunnskapsløftet var et brudd med rekken av reformer som svekket kunnskapsfokuset i skolen. I Kunnskapsløftet la vi vekt på at elevene skulle lære mer. På de grunnleggende ferdighetene, og på å forberede elevene på det kommende kunnskapssamfunnet.

- Lærerløftet er vi midt inne i. Vi har startet en massiv videreutdanning av lærere. Satsingen er nær tredoblet etter at vi kom i regjering, sa Solberg.

Regjeringen stiller krav om at alle lærere fra 1. klasse har fordypning i fagene de underviser i.

- Vi legger om lærerutdanningen til en 5-årig masterutdanning og vi skjerper opptakskravene. Vi innfører nye karriereveier og går løs på unødvendig byråkrati og rapporteringskrav, la hun til.

- Målet er å heve læreryrkets status, og gjøre det enda mer spennende og attraktivt å bli lærer. Enda bedre lærere er nøkkelen til at alle elever skal få med seg de verktøyene de trenger for å klare seg i livet, fremhevet Solberg og poengterte:

- Mange har snakket om at læreren er viktigst. Nå har vi en regjering som også gjør noe med det.

En god skole er avgjørende for å skape muligheter for alle. Med Lærerløftet og Kunnskapsløftet på plass, rettes oppmerksomheten nå inn mot elever som tidlig blir hengende etter.

- For et konservativt parti som vårt, som tar sitt sosiale ansvar på alvor, er det noe vi er forpliktet til å ta tak i. Det å få alle med i de første, viktige skoleårene må derfor være den neste nasjonale satsingen vi gjennomfører. Hvis vi lykkes, kan vi oppnå både mindre frafall og mindre utenforskap. Det vil være et tungt bidrag for å bekjempe økende sosiale forskjeller i samfunnet, sa Høyre-sjefen.

- I skolepolitikken står vi overfor viktige veivalg om hvor vi skal bruke de store pengene. Da kan ikke svaret være skolefritid, skolemat eller leksefri, svaret må være å løfte elevene som tidlig blir hengende etter, lød det klare budskapet fra talerstolen.