En sosial boligpolitikk for alle

Mudassar Kapur
Stortingsrepresentant Mudassar Kapur. Foto: Tomas Moss, www.icu.no
Mudassar Kapur jobber for at en sosial boligpolitikk spikres i Høyres program i mars 2017. Nå ønsker han ditt innspill.

- Arbeiderpartiet har sørget for å presse igjennom fordyrende byggekrav i både Stortinget og i Oslo. Samtidig mener SV folk rundt i hele Norge skal betale en nasjonal boligskatt for å stagge prisene i Oslo sentrum. Dette er både usosialt og gir ikke flere boliger. Vårt mål må være å føre en sosial boligpolitikk der vi sørger for at flest mulig kommer seg inn i boligmarkedet. Vi kommer aldri til å skatte oss ut av boligmangelen i pressområdene, vi kan bare bygge oss ut av den, sier Mudassar Kapur.

Her er noe av det Kapur vil jobbe for å få inn i Høyres stortingsprogram for de neste fire årene (2017-21):

1. Fortsatt nei til boligskatt. Høyre ønsker at flest mulig skal eie sin egen bolig, og slike forslag vil føre til at flere familier havner utenfor boligmarkedet.
2. Høyre skal sikre gode og målrettede ordninger for bostøtte, og målrettet startlån for dem som trenger det mest.
3. Styrke BSU-ordningen for unge på vei inn i boligmarkedet.
4. Gjøre det enda billigere å bygge gjennom en totalrenovering av dagens byggeregler.
5. Praktisere egenkapitalkravet på en fleksibel måte slik at det hensyntar boligkjøpers betalingsevne.
6. Stille strenge krav til fortetting rundt kollektivutbygging når kommunene får milliarder av storsamfunnets midler.
7. Det må fortsatt jobbes med å stille nye arealer til disposisjon for utbyggere gjennom enklere og raskere saksbehandling.
8. Vi må stille krav til utbyggerne om at de må «sette spaden i jorda» når de har fått tillatelse til å bygge. Det må gjøres en total gjennomgang av alle tillatelser som er gitt.
9. Vi er også avhengig av utbygging i kommunene rundt storbyene. Kunstige kommunegrenser har skapt hindringer for optimal utvikling av boområder.
10. Sammen med nye bo-arealer må det også bygges infrastruktur. Høyre mener løsningen på mange av fremtidens storbyutfordringer ligger i utbygging av kollektivtrafikken.

- Høyre i regjering har allerede gjort det enklere for kommunene å stille areal til disposisjon, digitalisert flere boligrelaterte tjenester for forvaltning og enkeltpersoner, og forenklet regelverket slik at små boliger blir ca 400.000 kroner billigere.

- Det er fortsatt mye å hente på effektivisering og forenkling. Digitalisering av flere tjenester og flere forenklinger i plan- og bygningsloven må til. For eksempel burde studentboliger slippe flere krav som stilles til andre boliger og man bør skille mer mellom pressområder og andre arealer.

For å sikre en sosial boligpolitikk ønsker Kapur flest mulig innspill.

- Jeg håper vi får inn mange gode innspill. Det er viktig å skape debatt slik at Høyre fortsetter å være det beste boligpartiet i Norge, sier Kapur.

Klikk gjerne her for å komme med ditt innspill