Solid flertall om forsvarsinvesteringer

Trond Helleland
Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti er enige om rammene for forsvarsbudsjettet i 2017, sier Trond Helleland. Foto: CF-Wesenberg/Høyre
- Langtidsplanen for Forsvaret innebærer et historisk økonomisk løft for forsvarssektoren, sa parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland, etter at det ble klart at det er en bred enighet om forsvarsbudsjettet for 2017.

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti er enige om rammene for forsvarsbudsjettet i 2017. Arbeiderpartiet er også enige om denne rammen. Forslaget til forsvarsbudsjett for 2017 la opp til en økning på 1,9 milliarder kroner totalt. I forliket tilføres 300 millioner kroner i friske midler, i tillegg til 90 millioner kroner i interne omdisponeringer i forsvarsbudsjettet.

Dette fører blant annet til at Kystjegerkommandoen opprettholdes i Harstad, og at Hæren og Heimevernet styrkes ytterligere, særlig i Troms og Finnmark.

- Høyre er opptatt av å sikre forsvaret kampkraft og bærekraft. Langtidsplanen for Forsvaret innebærer et historisk økonomisk løft for forsvarssektoren. De ekstra midlene som vi nå er enige om å tilføre forsvaret i 2017 gjenspeiler også et engasjement fra Høyres fylkes- og lokallag. Det er mange i partiet som har et stort og viktig engasjement for forsvarssektoren, sier parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland.

- Norges sikkerhetspolitiske situasjon er i endring og for FrP har det vært viktig å sikre et moderne forsvar som er tilpasset trusselbildet landet står i. For oss er det avgjørende at den samlede kapasiteten i nord bygges opp. Anskaffelse av nytt og moderne utstyr krever store ressurser, og vi er glade for at vi får på plass dette samtidig som vi bevarer Kystjegerkommandoen, og styrker Hæren og Heimevernet, korps og Sjøforsvar. Med denne enigheten er Fremskrittspartiets viktigste fanesaker godt ivaretatt og vi sikrer nasjonens kampkraft. Det har vært en krevende prosess, og jeg er glad for at vi nå har fått denne enigheten på plass, sier parlamentarisk leder i FrP, Harald T. Nesvik.

 

Tiltak 

Kostnad 2017 

 
Kystjegerkommandoen (KJK) opprettholdes på Trondenes/Harstad Syd  

 140 mill. kr.
 
 Hæren

 Hæren – ytterligere styrking av reservedeler/ammunisjon/beredskapsbeholdninger/vedlikehold

 Øke antall øvingsdøgn i 2. bataljon på Skjold fra 26 til 28

 90 mill. kr

 8 mill. kr
 
 Heimevernet

 HV - ytterligere øving/aktivitet, samt reservedeler/ammunisjon/beredskapsbeholdninger/vedlikehold.

 Styrking av stabene ved HV 16 (Troms) og HV 17 (Finnmark), samt ekstra øvingsdøgn I-styrken HV-17. (Forseres fra 2018 til 2017.)

 Sjøheimevernet – aktivitet i nord i 2017

 HV-11/Setesmoen, opprettholdelse inntil LMS konkluderer helhetlig distriktsstruktur
 


 91 mill. kr

 17 mill. kr

 10 mill. kr

 15 mill.kr
 
 FMUS:

 Opprettholde to korps i 2017
 


 7 mill. kr
 
 Øremerking av midler til PBU/EBA ifm innføring av allmenn verneplikt

 10 mill. kr
 
 Økt støtte til veteranorganisasjonene
 
 1,5 mill. kr
 Ivaretakelse av pris- og lønnskompensasjon DFS  
 0,5 mill. kr

Sum: 390 millioner kroner