Et godt grunnlag for et moderne norsk landbruk

Ingunn Foss
Ingunn Foss. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Høyre-Frp-regjeringen gir igjen bøndene god inntektsutvikling. Det er klart etter Stortinget nå har godkjent den nye jordbruksavtalen.

Stortinget ga 14. juni sin tilslutning til årets avtale mellom staten og Norges Bondelag. Avtalerammen er på 350 millioner kroner.

- Avtalen gir bøndene igjen høyere inntektsvekst enn andre grupper i samfunnet, denne gang på 3,1 prosent. Det betyr at man får god inntektsutvikling i en tid der store deler av norsk arbeidsliv får moderate inntektsøkninger, om noen i det hele tatt, uttaler Ingunn Foss, Høyres landbrukspolitiske talsperson.

Med Høyre/Frp-regjeringen har bøndenes inntekt steget med nær seks prosent årlig, etter å ha vært henholdsvis 13,9 prosent og 7 prosent de to foregående årene.

Regjeringen fortsetter stimuleringen av matproduksjon og effektiv gårdsdrift med vridningen i tilskuddssystemet fra areal- til produksjonstilskudd. 

Legger til rette for økt matproduksjon

- Avtalen flytter ikke penger fra de små til de store, men siden det nå lønner seg mer å produsere mer mat vil flere gjøre det, fortsetter Foss.

Målet er at rammebetingelsene for norsk jordbruk fortsatt skal være forutsigbare. Ikke minst av hensyn til alle som har foretatt investeringer i egen gård på bakgrunn av de siste to årenes oppgjør.

Årets avtale betyr også en solid økning i investeringsvirkemidlene, med 575 millioner kroner i investeringsstøtte. Dette er et spesielt målrettet tiltak for å øke rekrutteringen til landbruket, både fordi yngre bønder investerer i større grad enn eldre og fordi mange eldre som investerer gjør det for å legge til rette for neste generasjon.

- Vi har sørget for gode vilkår for de som vil satse på å produsere mat i Norge, og et godt grunnlag for et moderne norsk landbruk både for dagens og neste generasjons bønder, avslutter Foss.