Stortinget ga 14. juni sin tilslutning til årets avtale mellom staten og Norges Bondelag. Avtalerammen er på 350 millioner kroner.

- Avtalen gir bøndene igjen høyere inntektsvekst enn andre grupper i samfunnet, denne gang på 3,1 prosent. Det betyr at man får god inntektsutvikling i en tid der store deler av norsk arbeidsliv får moderate inntektsøkninger, om noen i det hele tatt, uttaler Ingunn Foss, Høyres landbrukspolitiske talsperson.

Med Høyre/Frp-regjeringen har bøndenes inntekt steget med nær seks prosent årlig, etter å ha vært henholdsvis 13,9 prosent og 7 prosent de to foregående årene.

Regjeringen fortsetter stimuleringen av matproduksjon og effektiv gårdsdrift med vridningen i tilskuddssystemet fra areal- til produksjonstilskudd. 

Legger til rette for økt matproduksjon

- Avtalen flytter ikke penger fra de små til de store, men siden det nå lønner seg mer å produsere mer mat vil flere gjøre det, fortsetter Foss.

Målet er at rammebetingelsene for norsk jordbruk fortsatt skal være forutsigbare. Ikke minst av hensyn til alle som har foretatt investeringer i egen gård på bakgrunn av de siste to årenes oppgjør.

Årets avtale betyr også en solid økning i investeringsvirkemidlene, med 575 millioner kroner i investeringsstøtte. Dette er et spesielt målrettet tiltak for å øke rekrutteringen til landbruket, både fordi yngre bønder investerer i større grad enn eldre og fordi mange eldre som investerer gjør det for å legge til rette for neste generasjon.

- Vi har sørget for gode vilkår for de som vil satse på å produsere mat i Norge, og et godt grunnlag for et moderne norsk landbruk både for dagens og neste generasjons bønder, avslutter Foss.