Et løft for kommune-Norge

Kommune-Norge
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
- Å satse på kommunen er å satse på god skole, barnehager, eldreomsorg og velferd. Derfor styrker vi også i neste års budsjett kommunenes mulighet til å gjøre en god jobb for innbyggerne, sier Høyres kommunalpolitiske talsperson Frank Jenssen.
I vår vedtok Stortinget rammene for neste års kommuneøkonomi. Nå viser det seg at regjeringen overoppfyller dette, og foreslår mer enn fire milliarder kroner i vekst i de frie inntektene for neste år.
 
 For fjerde år på rad styrker Høyre kommunenes økonomi. 2015 var det beste økonomiske året for kommunene på ti år. Også i 2016 øker skatteinntektene med ca. 4,5 milliarder mer enn forutsatt for et år siden. Dette er penger kommunene får beholde.

 - De rødgrønnes skremsler om kommuneøkonomien med Høyre i regjering er gjort grundig til skamme. Faktisk burde de rødgrønne gå litt i seg selv, vår regjering øker det økonomiske handlingsrommet for kommunene mer enn de gjorde, fortsetter Jenssen.

 Mye av veksten i kommuneøkonomien er begrunnet i behov for helsesøstre, helsestasjoner og tilbud til rusavhengige og psykisk syke. 
 
Også fylkeskommunene får vekst i sine inntekter, noe som er viktig for både videregående opplæring og gode fylkesveier. 

 - Opposisjonen kritiserer oss for å redusere de regionale utviklingsmidlene til fylkeskommunen. Vi bruker i stedet mer på det næringslivet ønsker seg, nemlig bedre fylkesveier. I alt 1,4 milliarder kroner mer til fylkesveier er resultatet av våre budsjetter, avslutter Jenssen.

Veksten i kommunesektorens frie inntekter er begrunnet med blant annet følgende satsinger:
  • 150 millioner kroner til tidlig innsats i skolen
  • 50 millioner kroner til helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Dette kommer i tillegg til om lag 670 millioner kroner som allerede er bevilget til dette formålet under denne regjeringen
  • 300 millioner kroner til et bedre tilbud til rusavhengige. Dette kommer i tillegg til 400 millioner kroner begrunnet i satsingen gjennom de frie inntektene i 2016
  • 100 millioner kroner til kommunale habiliterings- og rehabiliteringstiltak som skal bidra til at flere kan få hjelp til å mestre hverdag og jobb
  • 200 millioner kroner til vedlikehold og utbedring av fylkesveiene. Dette kommer i tillegg til om lag 1,2 milliarder kroner som allerede er bevilget til dette formålet under denne regjeringen
I tillegg til vekst i kommunenes frie inntekter foreslår regjeringen 650 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering til kommuner på Sør- og Vestlandet med høyere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet.

Se også: Kommunevis fordeling

Les videre:
Vår samleside for statsbudsjettet