Europa trenger mer samarbeid, ikke mindre

Statsminister Erna Solberg
Statsminister Erna Solberg. Foto Hans Kristian Thorbjørnsen
- I en urolig tid trenger Europa mer samarbeid, ikke mindre. Derfor stiller utfallet av folkeavstemningen oss overfor store utfordringer. Jeg er mest bekymret for de politiske konsekvensene av at Storbritannia forlater EU, sier statsminister Erna Solberg (H).

- Det er i alles interesse å bevare et sterkt og nært samarbeid i Europa. De store utfordringene i Europa, som sikkerhet, migrasjon og klima, vil vi fortsatt bare kunne løse i fellesskap. Dagens situasjon betyr at det hviler et stort ansvar på oss politikere, for å bidra til løsninger som sikrer samarbeidet i Europa. Verden trenger flere felles løsninger, understreker statsministeren.

– Dette bør være et varsku for EUs ledere og for nasjonale ledere i europeiske land, at det å gi ungdom og mennesker fremtidshåp i dag ved å sørge for jobbløfter er blant de viktigste tingene vi gjør, fortsetter statsministeren. 

EØS-avtalen står støtt
- Norge er en liten og åpen økonomi. Våre arbeidsplasser og vår velferd er helt avhengige av det europeiske markedet. Den åpne handelen og det økonomiske samarbeidet må derfor bevares. Norges tilknytning til EU ligger fast gjennom EØS-avtalen, det er det ingen endring på selv om Storbritannia har valgt å gå ut av EU. EØS-avtalen står støtt, den tjener Norge svært godt, sier statsministeren. 

Nå ligger det et stort arbeid foran britene og EU for å få etablert hvordan de skal samarbeide. Samtidig respekterer vi britenes beslutning.

EU/EØS-minister Elisabeth Aspaker mener det er lite sannsynlig at Norge kan forhandle seg til en bedre avtale med EU etter at Storbritannia har brutt med unionen. 

Nå ligger det et stort arbeid foran britene og EU for å få etablert hvordan de skal samarbeide. Samtidig respekterer vi britenes beslutning.

- Vi må sikre at vi opprettholder gode forbindelser både til Storbritannia og EU, og så må vi passe på at EØS-avtalen fungerer bra slik at næringslivet har forutsigbarhet, sier Aspaker.