– For store forskjeller mellom skoler

Torbjørn Røe isaksen Foto: Tomas Moss, www.icu.no
– Det er for store forskjeller mellom skoler og kommuner. For mange elever i norsk skole lærer ikke nok, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.  Han varsler en omfattende stortingsmelding om norsk skole før stortingsvalget i 2017. 

I dag er det store forskjeller mellom kommuner og skoler når det gjelder hvor mye elevene lærer. Gjennomsnittsresultatet på den nasjonale prøven i regning på 5. trinn varierer med hele 18 poeng fra de beste kommunene i landet til kommunene med lavest gjennomsnitt.

– Når mellom 60 000 og 100 000 elever går på skolen hver dag uten at de lærer det de skal, og uten at de opplever at skolen setter inn nødvendige tiltak, står vi overfor en svikt som ikke lar seg løse med veiledningsmateriell alene. Vi må sikre at tidlig innsats blir et grunnleggende prinsipp i skolen, sier kunnskapsministeren.

Målet med stortingsmeldingen er å jevne ut forskjellene vi ser i dagens skole-Norge. I stortingsmeldingen skal regjeringen vurdere om det bør innføres en nasjonal minstestandard for hva elevene skal lære.

– Den norske kunnskapsskolen skal gi like muligheter til alle, uavhengig av hvor du bor eller hvilken familie du kommer fra.  Det må være et absolutt mål at alle elever skal lære å lese, regne og skrive i løpet av ti år på skolen. Slik er det ikke i dag, avslutter kunnskapsministeren.Vil du lese mer om vår skolepolitikk, kan du klikke her.

Ønsker du å finne en av våre politikere, kan du klikke her.

Har du spørsmål om dette temaet? Send oss gjerne en e-post.