For tidlig å friskmelde arbeidsmarkedet

Nye ledighetstall fra SSB viser at det ennå er for tidlig å friskmelde arbeidsmarkedet, selv om flere rapporter i det siste har vist at det er optimisme i norsk næringsliv.

Nye SSB-tall viser at arbeidsledigheten har gått opp litt, justert for sesongvariasjoner. Antallet ledige er i følge SSB nå 139 000, noe som utgjør 5 pst. av arbeidsstyrken. Samtidig har sysselsettingen vokst med 5000 personer. 

- Arbeidsledighet rammer enkeltmennesker og familier, og er en tung belastning for dem som opplever det. Derfor jobber Høyre i regjering for å skape flere jobber og mer aktivitet i norsk næringsliv. Nye ledighetstall fra SSB viser at det ennå er for tidlig å friskmelde arbeidsmarkedet, selv om flere rapporter i det siste har vist at det er optimisme i norsk næringsliv, sier Svein Flåtten, finanspolitisk talsperson i Høyre.

Den siste tiden har det kommet en rekke tegn på at norsk næringsliv har passert bunnen og at vi ser lyspunkter i økonomien. I går kom Cappelen-utvalgets rapport som sier at regjeringen har reagert raskere og sterkere enn det partene i arbeidslivet forventet, og at dette har dempet nedgangen i økonomien. Norges bank sin undersøkelse viser også tegn til at finanspolitikken virker, ettersom aktiviteten er på vei opp og alle bransjer melder om bedre utsikter fremover. At sysselsettingen er på vei opp i norsk næringsliv viser også undersøkelsen fra SSB, som melder om en økning i sysselsettingen for andre måned på rad.

- Det er verdt å merke seg at den økte ledigheten skyldes ikke at flere mister jobben, men at flere melder seg til å jobbe. Det innebærer at det fortsatt er behov for vekstfremmende tiltak som skaper aktivitet og nye jobber, sier Svein Flåtten.

Han viser til at norsk økonomi skal få flere ben å stå på og at det må skapes flere jobber.

- Derfor investerer vi i vekstfremmende tiltak, som kunnskap, forskning, innovasjon, samferdsel og skattelettelser. Dette gjør vi for at bedriftene skal få bedre vilkår, slik at de kan skape flere jobber, sier Flåtten.

NAV rapporterer om flere ledige stillinger nå enn for et år siden, så det er også lyspunkter i horisonten.

- Vi vil fortsette å følge situasjonen, og vil ikke gi oss før arbeidsledigheten er på mer normale nivåer, avslutter Flåtten.

Tallet på antall arbeidsløse er 11 000 flere i juli, sammenlignet med april, som er forrige ikke-overlappende tremånedersperiode. Økningen i den statistiske arbeidsledigheten fra SSB skiller seg fra de rapportene som kommer fra NAV. Tallene som publiseres av SSB er ikke rene månedstall, men et gjennomsnitt av tre måneder og baserer seg på intervjuundersøkelser. Derfor er det større usikkerhet knyttet til disse tallene. NAV-tallene derimot viser de som er registrert som helt arbeidsledige hos NAV. NAV-tallene som kommer 30. september gir derfor et mer presist bilde av ledighetstallene. Sammen bidrar målingene til en nyansert diskusjon om utviklingen på arbeidsmarkedet.