Fortsatt nedgang i ventetid og helsekø

Bent Høie

Ventetiden redusert med 5 dager fra 2013 til 2015. Størst har reduksjonen vært for rusbehandling. 254 000 i kø er redusert med hele 42 000 pasienter. 

Nye tall viser at ventetidene er på vei nedover. I gjennomsnitt er ventetiden redusert med 5 dager fra 2013 til 2015. Størst har reduksjonen vært for rusbehandling. Her har ventetidene gått ned fra 61 dager i 2013 til 44 dager i 2015, altså en nedgang på 17 dager!

  • Da vi tok over sto om lag 254 000 i kø for å få helsehjelp. På to år er køen redusert med hele 42 000 pasienter. Det er svært gledelig at vi ser nå resultater for hverdagen til pasientene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Ikke siden sist Høyre satt i regjering har det vært kortere ventetid enn nå. Fra den rødgrønne regjeringen tiltrådte til de gikk av, hadde både ventetiden økt og helsekøen blitt lenger. Første år med Høyre i regjering var veksten i utredninger, pasientbehandlinger og kontroller over dobbelt så høy som under den rødgrønne regjeringens siste år. Det er et resultat av en helt klar prioritering av arbeidet med å få ned ventetidene.

  • Fra dag én var oppdraget til sykehusene tydelig; ventetidene skulle ned. Tidligere ble sykehusene fulgt tett opp på de økonomiske resultatene. Nå følges de tett opp på resultatene for pasientene, ventetid og kvalitet. Det ser vi effekten av nå, sier Høie.

For å redusere ventetidene har bl.a. Høyre-FrP-regjeringen sammen med samarbeidspartiene KrF og Venstre, lagt til rette for en høyere aktivitetsvekst i pasientbehandlingen enn forrige regjering. Sykehusene gis større fleksibilitet ved at man har gått bort fra streng aktivitetsstyring og aktivitetstak. I 2015 ble også fritt behandlingsvalg innført for å skape mer valgfrihet, og ta i bruk ledig kapasitet hos private og ideelle.

  • Høyre lovte å styrke velferdstilbudet, og sa før valget at vi ville ha kortere ventetider. Nå leverer vi. Dette viser at det betyr noe hvem som styrer og hvordan man prioriterer. Nedgangen i ventetidene viser også noe annet, nemlig at det er mulig å levere bedre tjenester hvis man har nye ideer og bedre løsninger om hvordan pengene kan brukes, sier Høie.

Du kan lese mer om Høyre sin helsepolitikk her.