Fremtidens industripolitikk

Monica Mæland
Nå er det særlig viktig å utvikle ny industripolitikk – vi må skape flere nye, lønnsomme ben å stå på

Norge er i den mest utfordrende perioden på flere tiår. Oljeprisen er vedvarende lav og ledigheten økende. Å sikre flere en jobb å gå til vil være vår viktigste oppgave i årene som kommer. En trygg jobb og en sikker inntekt, forutsigbarhet for seg selv og familien, er grunnleggende i hverdagen.

Fremtidens arbeidsplasser må skapes i private næringsliv. Bare slik trygger vi velferden på lengre sikt. 

Denne uken inviterte næringsminister Monica Mæland sentrale aktører til åpningskonferansen som markerer starten av arbeidet med industrimeldingen. - Nå starter arbeidet for fullt med industrimeldingen. Dette blir viktig. Det er fremtidens arbeidsplasser i industrien vi snakker om, sier Mæland.

- Vi ser frem til arbeidet med den nye industrimeldingen, sier Høyres næringspolitiske talsperson Gunnar Gundersen. Teknologisk utvikling, digitalisering og innovasjon i industrien vil ha stor betydning for norsk industri fremover. For oss i Høyre er denne utviklingen viktig å følge slik at vi kan bruke mulighetene den bringer med seg til å skape nye arbeidsplasser i industrien.