Fremtidens velferdskommuner tar form!

Det ligger an til den største endringen i kommunekartet på over 40 år.

I dag går kommunenes frist for å bestemme retningsvalg i kommunereformen ut. Foreløpig ligger det an til den største endringen i kommunekartet på over 40 år. Samtidig har Jan Tore Sanner denne uken gjort det klart at kommuner som har behov for mer tid kan fatte vedtak før nyttår, og fortsatt nyte godt av de økonomiske ordingene som ligger i reformen.

70 blir til 29
- Hele 70 kommuner har fattet vedtak om sammenslåing. Disse blir nå til 29 nye kommuner, 41 færre enn i dag.Om lag hver femte nordmann vil bo i en ny kommune om noen år. Høyres kommunalpolitiske talsperson Frank Jenssen (H) poengterer at reformviljen faktisk er mye større: Over 130 kommuner har fattet positive vedtak om kommunesammenslåing. Ikke alle har fått ja fra naboen, men nesten 50 prosent av Norges befolkning bor i en kommune som har sagt ja til kommunereformen. 

I løpet av høsten skal fylkesmennene gi sin oppsummering og tilråding til regjeringen, før Stortinget behandler en sak om kommunesammenslåinger og  oppgaveendringer neste vår. 

Endelig fremgang
Kommunereformen er en forutsetning for at kommunene skal levere gode tjenester til sine innbyggere i fremtiden. Likevel har det vært få endringer de siste tiårene. Et bredt flertall på Stortinget er enige i behovet for reformen, mens Høyre i regjering har vært drivkraften bak endringene som nå begynner å ta form. 

- Høyre i regjering legger til rette for fremtidens velferdskommuner, slår Jenssen fast og legger til: - Det er en viktig jobb kommunene nå gjør, flere tiår etter den forrige kommunereformen. 

Tettere samarbeid for bedre tjenester 
Over hele landet har det vært diskusjoner og forhandlinger, og de fleste er enige i behovet for en ny kommunestruktur. Likevel har ikke alle nabopratene og intensjonsavtalene endt med sammenslåing. Jenssen er likevel opptatt av å understreke viktigheten av den oppstartede dialogen: 
- Vi løser velferdsoppgavene våre bedre sammen, og derfor vil dialog og samarbeid uansett være positivt, selv om det ikke ender med sammenslåing i denne omgang. 


Her kan du lese mer om Høyres politikk på kommunereform.