Friluftsliv for flere

Vidar Helgesen
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Foto: Camilla Pettersen, KLD
- Vi vil at enda flere skal drive med friluftsliv enda oftere fordi gevinsten er så stor. På skjermen vinner norske skihelter jevnlig, men når du kommer deg ut i naturen og nærområdene er du en vinner hver eneste gang, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

I dag la regjeringen frem en ny stortingsmelding om friluftsliv. Høyre vil at flere skal komme seg ut i naturen og ønsker derfor å senke terskelen for å drive med friluftsaktiviteter. Aktivitet utendørs er en viktig kilde til høyere livskvalitet og bedre helse.

- Aktivt friluftsliv er viktig for folkehelsen. Du trenger ikke gå på topptur, men gå en rundtur i nærområdet. Det kan bety forskjellen for mange, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen vil modernisere friluftsloven, slik at det ikke blir tvil om lovligheten av nye former for friluftsliv som kiting, fatbike og paragliding. Adgangen til å sykle i utmark vil også bli utvidet med denne endringen.

I tillegg ønsker Regjeringen å åpne for flere aktiviteter i verneområder og utmark og legge til rette for større aktivitet i nærområdene.

2015 var Friluftslivets år. Tall fra Ipsos viser at 21 prosent har brukt friluftslivsmulighetene i nærmiljøet mer de siste 12 månedene og at nesten en million mennesker har vært mer ute i naturen i 2015. Erfaring og forskning viser at folk er vesentlig mer aktive hvis det ligger friluftslivsområder innen ca 500 meter fra der de bor.

- Vi oppfordrer kommunene til å utarbeide grønnstrukturplaner for sine byer og tettsteder. I planleggingen er det gode faglige holdepunkter for å legge til rette for at det er mindre enn 500 meter fra bolig til nærmeste grøntområde eller turveinett. sier Vidar Helgesen.