Historisk løft for rusfeltet

Opptrappingsplan for rusfeltet lanseres av samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre
Helseminister Bent Høie med samarbeidspartiene på Stortinget feirer opptrappingsplanen for rusfeltet. Foto: Hans Kristian Thorbjørsen
Før valget i 2013 lovet Høyre, FrP, KrF og Venstre at rusfeltet skulle prioriteres og styrkes gjennom en omfattende og forpliktende opptrappingsplan. I fjor la regjeringen frem planen, og i dag vedtas den av Stortinget.

– Når Stortinget i dag vedtar en historisk og forpliktende opptrappingsplanen for rusfeltet er det en stor dag for alle oss som har jobbet for å styrke dette arbeidet, sier helsepolitisk talsperson, Tone Trøen.

Opptrappingsplanen for rusfeltet innebærer en satsing på 2,4 milliarder kroner over en femårsperiode, som hovedsakelig skal gå til kommunene. Opptrappingsplanen tar for seg tre viktige innsatsområder: tidlig innsats for å forebygge rusavhengighet, behandling og oppfølgingstjenester etter behandling.

Planen er i hovedsak innrettet mot personer som er i ferd med å utvikle, eller allerede har etablert, et rusproblem. For å lykkes med å gi personer med rusproblemer et bedre tilbud, er det nødvendig med gode tjenester i brukernes nærmiljø.

– For mange begynner den aller tøffeste jobben når rusbehandlingen er over. Mange mangler en god bolig og har lite nettverk. Hjelpen de får er ofte dårlig koordinert.  Da er veien tilbake til rusavhengighet kort. Derfor satser regjeringen på bolig, arbeid og aktivitet og sørge for et mer helhetlig hjelpeapparat i denne planen, sier Trøen

Før opptrappingsplanen ble vedtatt har regjeringen allerede igangsatt omfattende satsinger. Regjeringen har blant annet gjeninnført det øremerkede tilskuddet til kommunalt rusarbeid, øremerket midler til kjøp av behandlingsplasser hos private, gjeninnført den gylne regel og innført fritt behandlingsvalg først for pasientgruppene innen rusbehandling og psykisk helsevern.

– Høyres politiske løsninger svært gode resultater. Rusavhengige får nå raskere behandling. 17 dager kortere ventetid for tverrfaglig spesialisert behandling, fra 61 til 44 dager – er et viktig steg i å vise at denne pasientgruppen er prioritert, avslutter Trøen. 

Du kan lese mer om Høyre sin politikk innen rus her.