– Vi må være forberedt på omstilling. Fremover må vi prioritere mye hardere, og si nei til flere gode tiltak, sier Isaksen. – Tiden for nye, kostbare velferdsreformer for alle er forbi. Vi vil få en betydelig mindre olje- og gassektor, vi skal gjennom et grønt skifte, og det blir mange flere eldre per skattebetaler. Vi kan ikke bruke oljepenger for å løse alle dagens utfordringer, de pengene trenger vi når eldrebølgen slår inn for fullt. Høyre bør sikre ansvarlig økonomisk politikk fremover. Det betyr at vi både må jobbe for å bedre innretningen på skattene, og ta inn over oss at vi går inn i en periode hvor vi ikke har råd til å lansere nye, kostbare velferdsreformer, mener Isaksen. 
 
– Programmet vil si det samme som de fire samarbeidspartiene ble enige om i skatteforliket. Jeg mener fortsatt at formuesskatten er skadelig for norsk eierskap, og at Høyre skal gå til valg på moderate skattelettelser. Skattereduksjonene bør gå til å trygge norske arbeidsplasser, og det betyr at vi må prioritere den delen av formuesskatten som er viktigst for verdiskapingen, nemlig såkalt arbeidende kapital. Det er like viktig med bedre skatt enn mindre skatt, avslutter Isaksen.

(Kilde: VG 18/ 2016)