Høyre krever reformsvar fra AP

Trond Helleland
Høyres Trond Helleland krever reformsvar fra Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre Foto: Scanpix

Høyre opplever at Arbeiderpartiet stiller seg på utsiden av de viktigste reformene Norge trenger. Høyre krever reformsvar fra Gahr Støre.

Jonas Gahr Støre har uttalt at ”tiden for store reformer på ingen måte er over”.  Likevel sier AP, og partiene de vil samarbeide med, nei til de viktigste reformene for Norge. Det ferskeste eksempelet er Gahr Støres ja til kommunereform, men nei til kommunereformen. Helleland mener at en eventuell AP-regjering vil gi reformtørke, og peker på at partiene på venstresiden har vært mot de viktigste reformene til regjeringen.

Her er reformene de rødgrønne er imot:

  • Kommunereform (SP, SV og AP mot)
  • Jernbanereform (AP, SV, MDG og SP mot)
  • Helsereform: Fritt behandlingsvalg (AP, SV, MDG og SP mot)
  • Politireform (SP og SV mot)
  • Sykehusreform (SP, SV mot nasjonal helse- og sykehusplan)
  • Veireform med Nye Veier AS (AP, SV og SP mot)
 
- Uten reformer står Norge stille. Vi vet at endringer må til for at tjenestene til innbyggerne skal blir bedre. F.eks. ser vi nå at det nye veiselskapet gjør at vi bygger ut lange sammenhengende strekninger raskere enn vi fikk til tidligere. Det siste Norge trenger nå, er en regjering som er tilfreds med status quo, sier Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre.

Erfaringen fra forrige regjeringsperiode er at Arbeiderpartiet har liten evne til å foreslå og gjennomføre nye reformer. 

- Under de siste fire rødgrønne regjeringsårene var det reformtørke, og det meste tyder på at en eventuell ny sosialistisk regjering betyr reversering eller stillstand for reformer – ettersom AP må samarbeide med SP, SV Rødt eller MDG. Dette er partier som vil at norsk politikk skal gå på tomgang i fire år, sier Helleland. 
 
«Reversering er et dårlig instinkt i politikken», har Støre uttalt. Likevel har Støres allianse til intensjon å reversere mange reformer. Høyre-profilen mener at Gahr Støre bør kunne avklare hvilke reformer han har til hensikt å reversere.

- En mulig allianse på Stortinget mellom AP, SP, SV, MDG og Rødt, kan neppe kalles en allianse for verdiskapning og reformer. Det de har til felles er at de sier nei til alle store reformer som har vært fremmet i denne perioden, og de har fremmet lite felles tankegods om hvor de vil videre, sier han.

Han håper nå at AP kan bli tydelige på hvilke reformer de ønsker seg, og hvilke konkrete grep de vil ta. Til nå har de få ideene som har vært fremmet vært svært utydelige. Et godt eksempel er Arbeiderpartiets såkalte ”kompetansereform”, hvor du omtrent må jobbe i Arbeiderpartiet for å forstå hva reformen går ut på . 
 
- Arbeiderpartiet har blitt et ullent parti, med få nye tanker, ideer og løsninger. Det er mye retorikk, og lite politikk. Ser man på programdebattene i partiene, kan jeg garantere at regjeringspartiet Høyre har fremmet flere nye ideer enn det opposisjonspartiet AP har gjort. Det bør være nedslående for Stortingets største opposisjonsparti, sier Helleland.
  

Her kan du lese mer om hvordan Høyre i regjering gjennomfører nødvendige reformer.