Høyre skaper fremtidens helsetjeneste

Tone Trøen
Tone W Trøen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Høyres omsorgsutvalg foreslår å slå sammen hjemmehjelp og hjemmesykepleie, og etablere små team rundt pasienten.

– Disse teamene skal ha stor frihet til å legge opp helsehjelpen i hjemmet slik det passer best for pasient og pårørende, sa Tone Trøen, leder for Høyres omsorgsutvalg, i sin tale til Mulighetskonferansen 2016.

Må møte morgendagens behov

I dag mottar over 200 000 nordmenn helsetjenester i hjemmet, og samfunnet bruker over 50 milliarder på dette hvert år. Over halvparten brukes til hjemmehjelp og praktisk bistand, mindre enn halvparten brukes til hjemmesykepleie.

Trøen mener vi må utvikle kvaliteten i de hjemmebaserte tjenestene for å ruste helsetjenesten for fremtiden. – Skal vi skape politikk som møter morgendagens behov, må vi også forstå morgendagens pasienter. Fremtidens eldre vil forvente mer av våre kommunale tjenester. Stadig flere skal bo lengst mulig hjemme. Vi må stille oss spørsmålet om vi bruker disse 50 milliardene slik at vi hjelper de som trenger det mest? Tilbyr vi tjenester pasientene er fornøyd med, som de trenger og mener er relevant? spør hun.

Enorme muligheter

– Det ligger enorme muligheter i denne sektoren hvis vi bare jobber smartere enn i dag. I helsesektoren ligger sykefraværet i stabilt på 11,7 prosent, 3 av 4 i kommunale helsetjenester jobber deltid, og gjennomsnittlig størrelse på en stilling er 63 prosent. – Dette er sløsing med de menneskelige og faglige ressursene, både for pasientene, for de ansatte og for samfunnet totalt, sier Trøen.

I dag risikerer de som både har hjemmehjelp og hjemmesykepleie å treffe flere titalls ansatte i løpet av noen uker. Mange av de pleietrengende har stadig nye hjelpere innom, da kan det ta lang tid før man oppdager at brukeren blir dårligere eller spiser lite. – Det er knapt noe område det finnes så lite valgfrihet som innenfor hjemmebaserte tjenester i eldreomsorgen. Dette må vi gjøre noe med, oppfordrer Trøen.

 – Vi må organisere disse tjenestene annerledes, sier Trøen. – Vi må omstille oss og tenke nytt! Derfor foreslår omsorgsutvalget en ny modell som gir mer valgfrihet og skreddersøm for pasienten. De skal møte en tjeneste som lytter til dem, gir dem trygghet og tilpasser seg til deres behov.

Mer frihet og høyere kvalitet

Høyres omsorgsutvalg foreslår å slå sammen de ordningene som vi bruker 50 milliarder i året på, hjemmehjelp og hjemmesykepleie og gi tjenestene samlet. Tjenesten skal gis av små team, som ledes av en dyktig sykepleier, men hvor teamene har stor frihet til å legge opp helsehjelpen i hjemmet slik det passer best for pasient og pårørende.

– Vi har enorme muligheter i denne sektoren hvis vi jobber smartere. Muligheter for pasientene, men også for de som jobber i sektoren og for samfunnet totalt, sier Trøen. – Det er bare vi som kan sikre valgfrihet og høy kvalitet for pasientene. Frem til neste landsmøte inviterer vi dere til å være med å lage politikk som løser virkelige problemer for virkelige mennesker i eldreomsorgen, avslutter hun.