Høyre trygger Norge - vil styrke forsvarsevnen

Erna Solerg
Erna Solberg. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
- Endringene i verden rundt oss påvirker Norges sikkerhet. Det gjør at vi må ta valg som gjør Norge sikrere.

Det sa Høyre-leder og statsminister Erna Solberg i sin tale til partiets landsmøte på Gardermoen fredag.

- Kriser, konflikter og krig har rykket nærmere inn på livet også her i Norge. Utviklingen viser igjen og igjen hvor tett vår sikkerhet henger sammen med det som skjer rundt oss, understreket hun.

- Sør for Europa ligger et belte av sårbare stater. Her ser vi radikalisering, voldelig ekstremisme, svak statlig styring og sosiale problemer, la hun til.

En mer uforutsigbar situasjon i Europa stiller oss også overfor viktige veivalg.

Her kan du lese hele talen til Erna 

Solberg er klar på at vi må videreutvikle vårt forsvar og vår forsvarsevne.

- La det være helt klart: Vårt demokrati og Norges frihet er verdt å kjempe for om nødvendig, fremhevet hun i talen.

- I en ny og mer usikker tid, må vi ikke være et øyeblikk i tvil om hva som garanterer Norges sikkerhet: Det er vår evne og vilje til å forsvare oss og fellesskapet vi er en del av i NATO.

Men over for lang tid, og under ulike regjeringer, har vi utviklet et forsvar som ikke er robust nok, tilføyde statsministeren.

- Min forgjenger uttalte så sent som i desember 2012 at omstillingen i Forsvaret i stor grad var ferdig. I dagens perspektiv tror jeg alle vil være enige om at det ikke stemmer.

- Vi har fått et forsvar hvor det ikke er balanse mellom det vi har av utstyr og avdelinger på papiret, og det vi har vært villige til å bevilge til reservedeler, vedlikehold, øvelse og drift. Det går ut over vår forsvarsevne, og det må vi gjøre noe med. Vi trenger fortsatt betydelig fornyelse av materiell. Vi trenger også økt evne til å håndtere nye typer konflikter, som cybertrusler og hybrid krigføring.

- Skal vi oppnå dette, må vi være villige både til å øke ressursene til Forsvaret og til å prioritere tøft gjennom tiltak og investeringer som gir reell forsvarsevne, sa Høyre-lederen.

Dette betyr imidlertid at alt ikke kan være som det alltid har vært.

- Det vil bli vanskelige valg og det vil bli endringer, sa Solberg.

Hun var krystallklar på NATOs viktige rolle.

- Norsk sikkerhet bygger vi sammen med våre allierte og partnere. Da må Norge være en troverdig og forutsigbar alliert. Høyres syn er derfor helt klart: Dette er ikke tiden for uklarhet og eksperimenter, Norge skal stå skulder ved skulder med våre venner og allierte i NATO, lød budskapet.

Solberg tok også for seg den nære sammenhengen mellom utviklings- og utenrikspolitikken.

- Mer stabile stater, som evner å levere økonomisk vekst, skolegang, sysselsetting, demokrati og menneskerettigheter er klart i vår interesse. Men det er selvsagt aller viktigst for innbyggerne i disse landene. Hvis landene lykkes, vil færre rammes av krig og konflikt.

Færre vil bli tvunget til å legge på flukt. Flere vil se muligheter for seg og sin familie i sitt eget land. I fremtiden må vi forebygge bedre, før det er for sent.