Helse- og omsorgsdepartementet har ikke tilbakeholdt informasjon

Helse- og omsorgsminister Bent Høie på Kongsberg sykehus
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Det er ikke riktig at Helse- og omsorgsdepartementet har forsøkt å holde tilbake informasjon eller hindre forskere i å komme til orde i forbindelse med lovforslaget om nøytrale tobakkspakninger.

Hele saken beror på det Folkehelseinstitutet (FHI) kaller «en lei misforståelse».

Mediedekning i dag kan gi inntrykk av at Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har forsøkt å stanse en rapport om nøytrale pakninger for snus.

– Dette stemmer rett og slett ikke. Vi har ikke holdt tilbake informasjon i denne saken, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

VG skriver 15. september at HOD skal ha bedt FHI om å stanse offentliggjøring resultater fra en undersøkelse gjort i forbindelse med lovforslaget om nøytrale tobakkspakninger. 

HOD har bestilt flere rapporter om virkningen av nøytrale tobakkspakninger. Blant disse er en webundersøkelse om snus utført av Torbjørn Halkjelsvik i 2015. Denne undersøkelsen skulle opprinnelig publiseres i slutten av april 2016, i tide til å omtales i lovproposisjonen fra departementet. 

29. april fikk imidlertid HOD beskjed fra FHI om at de ønsket å kvalitetssikre funnene bedre før publisering. Rapporten ble derfor ikke publisert i tide til å omtales i lovproposisjonen. Undersøkelsen er fortsatt ikke publisert som vitenskapelig artikkel. 

– Dette var en beslutning som ene og alene ble tatt av Folkehelseinstituttet, sier Høie. 

– Jeg har stor respekt for vitenskapen og har ikke hatt noe ønske om å overprøve uavhengige fagfolks vurderinger, legger han til.

Folkehelseinstituttet skriver selv på sine nettsider at det er «en lei misforståelse at ledelsen ved instituttet er bedt om å holde resultatet av undersøkelsen tilbake».

– Vi har aldri fått beskjed om, eller hatt noe ønske om, å tilbakeholde informasjon. Min vurdering var selvstendig og faglig begrunnet, sier direktør for område for psykisk og fysisk helse, Knut-Inge Klepp, til FHIs nettsted.

Han fortsetter:

– Fordi konklusjonen av den nye undersøkelsen satte spørsmålstegn ved en tidligere publisert Sirus-artikkel om samme tema, var mitt ønske at notatet fikk en ekstern fagfellevurdering. Min oppfatning var at vi var enige om dette også internt, utdyper han.

Departementet vurderte at resultatene fra denne enkeltundersøkelsen uansett ikke endret vurderingene i lovproposisjonen. 

– Denne saken er et sidespor i debatten om hva som skal til for å forhindre nyrekruttering og bidra til at folk avstår fra bruk av tobakk. Jeg er bekymret over at dagens unge nesten er like tobakksavhengige som foreldregenerasjonen. Jeg har fortsatt som mål å skape en tobakksfri generasjon, og mener at forslaget om nøytrale tobakkspakninger er et skritt i riktig, sier Bent Høie. 

VG bragte torsdag kveld også en artikkel som tar for seg en såkalt kunnskapsoppsummering, som HOD har gitt FHI utsatt leveringsfrist på:

- Australia er det eneste landet som har innført standardiserte tobakkspakninger og det eneste landet med reelle erfaringer med tiltaket. Da det kom en omfattende evalueringsrapport fra Australia i februar ville det vært nærmest bortkastet å lage enda en egen kunnskapsoppsummering rett etterpå. Kunnskapsoppsummering vil være relevant neste år i og med at flere andre land har bestemt seg for å innføre tiltaket, forklarer Høie.