Vi vil ha ditt innspill til fremtidens industripolitikk!

Monica Mæland
Norsk økonomi er i endring. Vi har fallende oljepriser, endringer i ulike næringers betydning for landets økonomi, regionale ulikheter i arbeidsmarkedet og en betydelig utvikling og bruk av ny teknologi.
Alle disse faktorene bidrar til at det norske næringslivet er i en omstillingsfase, og må møte en ny tid. Norsk industri er i en brytningstid, og måten vi driver industriell produksjon i Norge er i ferd med å forandre seg. Dette skaper utfordringer, men også store muligheter.

- Den som skal slukke lyset på norsk sokkel er enda ikke født. Likevel viser bildet at vi er for sårbare og vi trenger flere bein å stå på, sier næringsminister Monica Mæland.

Derfor vil Høyre gjøre norske industrier godt rustet til å møte den nye tiden i norsk økonomi. Vi må sørge for at de er konkurransedyktige, at vi utvikler den kompetansen som trengs og at vi skaper arbeidsplasser i nye næringer.

For å sørge for dette har næringsminister Monica Mæland startet arbeidet med en ny industrimelding. I løpet av dette arbeidet skal næringsministeren se på hvor godt rustet Norge er til å håndtere, og utnytte, de endringene vi ser og forventer av teknologiutviklingen og andre drivere. Industrimeldingen vil drøfte hvordan nærings- og innovasjonspolitikken bør innrettes for å fremme god omstillingsevne, økt bærekraft og fortsatt høy konkurransekraft i norsk industri.

Næringsministeren har allerede fått gode innspill på møter rundt omkring i landet, men arbeidet er langt fra over. Nå er det lokalpartiene sin tur til å arrangere møter og komme med innspill. Både politisk ledelse og stortingsrepresentantene i næringsfraksjonen vil reise rundt for å holde foredrag om meldingen og ta imot innspill på medlemsmøter. For endringene kommer i en bølge vi ikke skal frykte – treffer vi den riktig, kan vi ri på den lenge.

Vil du arrangere medlemsmøte eller gi innspill til industrimeldingen?

Kontakt næringspolitisk rådgiver i Høyres stortingsgruppe, Lasse Billington:
E-post: lasse.billington@stortinget.no
Telefon: 411 02 285