Feiret 25-års jubileet for de baltiske stater

mt baltisk jubileum
Carl Bildt og Michael Tetzschner i Riga. Foto: Høyre
Carl Bildt og Michael Tetzschner var blant deltagerne som feiret de baltiske staters 25-års jubileum som vestlige demokratier i Riga denne uken.

Denne uken var Høyres stortingsrepresentant og medlem av presidiet i Nordisk Råd, Michael Tetzschner, deltaker på rundebordskonferansen arrangert av utenriksdepartementet i Riga, i anledning 25-års jubileet for de baltiske staters overgang fra Sovjetrepublikk til vestlig demokrati. Rundebordskonferansen var en av flere markeringer av 25-års jubileet.

Tetzschner var invitert til å foredra i paneldebatt med blant andre Latvias utenriksminister Edgars Rinkevics, generalsekretær i Nordisk Råd, Dagfinn Høybråten, tidligere statsminister i Sverige,Carl Bildt og tidligere utenriksminister i Danmark,Uffe Ellemann-Jensen.

- Jeg er glad for at de baltiske stater ikke har kastet bort tiden, men i løpet av de siste 25 årene blitt medlemmer av EU, NATO og også etablert gode forbindelser med Nordisk Råd, sier Tetzschner, som mener at man ikke kan ta sikkerheten i Europa for gitt.

- Vi ser flere strategiske utfordringer i Europa i dag, sier Tetzschner. Det er utfordringer knyttet til Russland, ustabile forhold i Midt-Østen med påfølgende migrasjonsbølger inn over Europa, og ikke minst svekket europeisk samhold.

Tetzschner poengterer at Nordisk Råd har utviklet et nært samarbeid med de baltiske land, noe som er spesielt viktig i disse dager med økende uro. 

25-års jubileet ble brukt som en anledning til å demonstrere Baltikums plass blant de vestlige land i Europa. Landenes politiske ledere møttes i Riga, og foruten de nordiske innslag ble det med glede notert at også USAs visepresident Biden deltok.