Kompetansekravene for lærere står

Kunnskapsministeren
Høyre, Frp og Venstre er enige om en modell som sikrer at kompetansekravene for lærere som underviser i norsk, engelsk og matematikk står, samtidig som det det blir en tydeligere overgangsordning for lærere som i dag arbeider i skolen.

– Jeg er glad for at vi sammen med Venstre har funnet en løsning som sikrer at kompetansekravene står, og innfases for fullt frem mot 2025. Den usikkerheten som har vært rundt denne saken burde nå være ryddet av veien, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
 
Den siste tiden har det vært mye debatt om innføringen av kompetansekrav for lærere som allerede underviser i skolen. Nå har Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre blitt enige om å be regjeringen sikre at lærere utdannet før 1. januar 2014 får dispensasjon fra kompetansekravene frem til kompetansekravene er ferdig innfaset i 2025. Da vil dispensasjonsbestemmelsen strammes inn. Samtidig ber regjeringspartiene og Venstre regjeringen påse at kommunene lager planer for å sikre at alle som underviser i basisfagene får mulighet til å ta videreutdanning i løpet av overgangsperioden.
 
Høyres og regjeringens  mål er at elevene skal lære mer på skolen. Vi vet at faglig dyktige lærere er nøkkelen for å lykkes med det. Dette er prinsippet bak innføringen av kompetansekrav for alle lærere som underviser i norsk, matematikk og engelsk. Elevene og foreldrene skal kunne føle seg trygge på at han som skal lære dem grunnleggende regning har fordypning i matematikk. Slik er det ikke i dag. For eksempel mangler om lag 45 prosent av dem som underviser i matematikk på 1.-4. trinn fordypning på 30 studiepoeng. På 5.-7. trinn er tallet 33 prosent.

Siden oktober 2013 har regjeringen økt satsingen på videreutdanning av lærere kraftig. I år har over 10 000 lærere søkt om videreutdanning. Det viser at nytter å prioritere lærernes kompetanse.

- Nå må kommunene og skolene – gjennom systematisk planlegging og bruk av videreutdanningssystemet – arbeide for å oppfylle kravene. Fra Kunnskapsdepartementets side vil vi følge utviklingen i kommunene nøye for å sikre at videreutdanningstilbudet brukes, avslutter Røe Isaksen.