Krever full åpenhet

Linda Helleland
Kulturminister Linda H. Helleland. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Kulturminister Linda Hofstad Helleland krever full åpenhet fra Norges Idrettsforbund.

- Situasjonen i norsk idrett og offentlighetens behov for innsyn i hvordan fellesskapets penger blir brukt gjør at jeg mener det er nødvendig å kreve full åpenhet av NIFs toppledelse. Åpenhet om fellesskapets penger i NIFs sentralledd er avgjørende for tilliten til idretten, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.
Flere åpenhetskrav til NIFs sentralledd oversendes fra kulturministeren i dag. Begrunnelsen for åpenhetskravet til sentralleddet i NIF er at de mottar nesten 90 prosent av inntektene sine fra det offentlige.
- Jeg lytter til grasrota og forbundene i norsk idrett som ønsker mer åpenhet. Norges største folkebevegelse som mottar betydelig offentlig finansering må tåle at det er åpenhet rundt de offentlige midlene de mottar.
- Jeg er imponert over det arbeidet som gjøres av foreldre, trenere og frivilligheten hver eneste dag. Norsk idrett må nå komme seg videre og fokusere på idrettens beste, sier Helleland.
Kulturdepartementet vil ikke stille samme krav til andre deler av idretten eller andre deler av frivilligheten, som ikke mottar direkte-støtte i så stort omfang.
- Idretten skal ikke bli mer byråkratisk. Derfor ønsker jeg ikke å pålegge idrettslag, kretser og annen frivillighet økt rapportering, avslutter kulturministeren.