Krise for de som rammes

Norge er i den mest utfordrende perioden på flere tiår. Problemene i dag er helt annerledes enn under finanskrisen, og vi kan heller ikke bruke samme medisin som den gang. Det krever at vi legger til rette for at Norge får flere bein å stå på.

Norge er i den mest utfordrende perioden på flere tiår. Oljeprisen er vedvarende lav og investeringstakten på sokkelen går ned. I noen fylker ser vi økende ledighet. For de områdene og menneskene som rammes er det selvsagt svært alvorlig. Vi står i en krevende omstilling hvor olje- og gass ikke lenger vil være like sterke drivkrefter i den økonomiske veksten. Det krever at vi legger til rette for at Norge får flere bein å stå på.

Problemene i dag er helt annerledes enn under finanskrisen, og vi kan heller ikke bruke samme medisin som den gang. Finanskrisen var en akutt krise i finanssektoren som det var bred enighet om hvordan det skulle håndteres. Situasjonen kunne i stor grad løses gjennom å «dra gullkortet». Det var høy aktivitet i petroleumsrelatert virksomhet – også mens krisen pågikk.       

Vi kan ikke bruke gamle løsninger på nye utfordringer. Norge trenger mer enn noen gang nye ideer og bedre løsninger, ikke å vende tilbake til politikken som ble ført da oljeprisen var skyhøy.

Da Høyre satt i opposisjon etterlyste vi at de gode tidene ble brukt til å ruste Norge for dårligere tider. Derfor foreslo vi en sterkere satsing på kunnskap, forskning, utvikling og innovasjon. Vi foreslo skattelettelser som ville gjøre det mer lønnsomt å jobbe og å skape nye arbeidsplasser. Høyre foreslo også årlige styrkinger av samferdselsbudsjettene blant annet for å bidra til økt vekstevne i økonomien.

Etter regjeringsskiftet har vi gjennomført. Samferdselsbudsjettet er økt med nesten 50 %, for første gang er den samlede offentlige innsatsen som på forskning over 1 % av BNP. Skattene er redusert med 19 mrd. Skattekutt er utgiftskutt for bedrifter, det gjør dem bedre rustet til å investere i eksisterende og nye arbeidsplasser. Disse tiltakene styrker vekstevnen i økonomien år for år.

Samtidig har vi ledighetsutfordringer som må møtes med mer umiddelbare virkemidler. Derfor er regjeringen i gang med en rekke tiltak.

Den langsiktige omstillingen krever at vi legger til rette for at det skapes nye arbeidsplasser i private bedrifter. Det er nødvendig fordi å flytte titusenvis av ansatte i privat næringsliv over i offentlig sektor vil svekke velferdsstatens bærekraft.

Utover satsingen på kunnskap, forskning, utvikling og innovasjon, samt samferdsel og vekstfremmende skatteletter har regjeringen blant annet:

Det skjer også mye annet positivt

Her kan du lese mer om Høyres politikk eller hvordan å bli medlem i Høyre.