Landbruksavtalen 2016 stimulerer til økt matproduksjon og rekruttering

Jordbruksavtalen for 2016 har en ramme på 350 millioner kroner.

Det er også i år inngått jordbruksavtale mellom staten og Bondelaget. Rammen er på 350 millioner kroner, og gir grunnlag for at bøndene også det kommende året får en inntektsutvikling som er høyere enn for de fleste andre grupper i landet. 

- Staten har strukket seg langt også denne gang, og jeg er glad for at Bondelaget valgte å inngå avtale, sier Ingunn Foss, stortingsrepresentant og landbrukspolitisk talsperson for Høyre.

Foruten en ramme som sikrer bøndene en fortsatt god inntektsutvikling, har det vært viktig å stimulere til økt matproduksjon og rekruttering til landbruket. Foruten å videreføre strukturgrepene fra 2014 og 2015, prioriterer årets oppgjør investeringsvirkemidler. 

- Dette er godt nytt for fremtidens bønder, og de som vil satse på å produsere mat som levevei, legger Foss til.

Fakta om jordbruksavtalen 2016:

  • Avtalen legger opp til en inntekstvekst på 3,1 prosent
  • Rammen er på kr 350 millioner
  • Strukturendringene fra 2014 videreføres, slik det ble gjort i 2015
  • Løsdriftskravet for melkefjøs ble utsatt til 2034
  • Tilskuddet til beiting i utmark er økt
  • Det er satt av kr. 575 millioner til investeringsstøtte i jordbruket
Landbruksdepartementets pressemelding om jordbruksoppgjøret.