Mer til kommunesektoren i 2017

Jan Tore Sanner
Jan Tore Sanner (Høyre). Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Kommunesektoren får en vekst i frie inntekter mellom 3,75 og 4 milliarder kroner. – Det er viktig at kommunene har gode økonomiske rammer og kan tilby gode tjenester til innbyggere i hele Norge, sier Høyres kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

- Regjeringens mål er å bygge sterke velferdskommuner. 2015 ble et rekordår med god kommuneøkonomi, og nå legger vi opp til god vekst også i 2017. Kommuner i hele landet får med dette opplegget et handlingsrom til å bygge gode tjenester for innbyggere i ulike livssituasjoner og livsfaser, sier Sanner. 

Regjeringens forslag til inntektsvekst gir kommunene et godt grunnlag til å satse videre på viktige velferdstjenester som barnehage, skole, barnevern og helse- og omsorgstjenester. Innenfor veksten i frie inntekter er det lagt inn 300 millioner kroner for å styrke arbeidet med oppbyggingen av rusomsorgen.

- Vårt mål er fortsatt styrking av det sosiale sikkerhetsnettet i kommunene, slik at flere fanges opp og færre faller utenfor. Derfor satser vi spesielt på rustiltak, sier Sanner.