Mer til Politiet i årets budsjett

Politihelikopter i aksjon er god beredskap
Foto Hans Kristian Thorbjørnsen

- Vi vedtok en historisk politireform i fjor, og arbeidet med å styrke norsk politi fortsetter dette året. 300 millioner kroner skal gå til politidistriktene for å bedre budsjettsituasjonen. I tillegg bevilges det penger til 351 nye politistillinger som skal gå til studentene som uteksamineres fra Politihøgskolen neste år, sier justispolitisk talsperson i Høyre, Anders B. Werp.

Politiet får 17,3 milliarder kroner i forslaget til statsbudsjett for 2017 - dette er en økning på over 2,1 milliarder kroner fra i fjor.  

I tillegg satser regjeringen massivt på sikkerhet og beredskap. PST får totalt 90 millioner kroner til nytt analysesystem, og 7 millioner skal gå til kampen mot digital spionasje og sabotasje. 

- Vi får også minst to nye politihelikoptre som skal transportere politistyrker raskt inn i en akutt situasjon, og flere politibiler skal utstyres med automatisk nummergjenkjenning, fortsetter Werp.

- Politireformen rulles ut nå og de neste årene. Vi får færre og større politidistrikt med en storsatsing på etterforskning, prioritering av vold og overgrep mot barn, IKT og mer skytetrening til politifolk. Vi opprettholder bevilgingen på 140 millioner kroner til Politireformen også i år, avslutter Werp.