Politiet får 17,3 milliarder kroner i forslaget til statsbudsjett for 2017 - dette er en økning på over 2,1 milliarder kroner fra i fjor.  

I tillegg satser regjeringen massivt på sikkerhet og beredskap. PST får totalt 90 millioner kroner til nytt analysesystem, og 7 millioner skal gå til kampen mot digital spionasje og sabotasje. 

- Vi får også minst to nye politihelikoptre som skal transportere politistyrker raskt inn i en akutt situasjon, og flere politibiler skal utstyres med automatisk nummergjenkjenning, fortsetter Werp.

- Politireformen rulles ut nå og de neste årene. Vi får færre og større politidistrikt med en storsatsing på etterforskning, prioritering av vold og overgrep mot barn, IKT og mer skytetrening til politifolk. Vi opprettholder bevilgingen på 140 millioner kroner til Politireformen også i år, avslutter Werp.