Mindre byråkrati med Høyre i regjering

Jan Tore Sanner
Jan Tore Sanner. Foto Hans Kristian Thorbjørnsen
Høyre fornyer og forenkler byråkratiet, fjerner tidstyver og digitaliserer. Den årlige veksten i antall ansatte i departementer og direktorater var lavere i perioden 2013 til 2015 enn i forrige stortingsperiode.

Difi har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gått gjennom statistikk for utviklingen av antall ansatte, kontaktet de ulike departementene og direktoratene og kvalitetssikret tallene. Annen tilgjengelig statistikk har hatt flere feilkilder og ikke gitt et presist bilde.

– Målet har vært å få et best mulig grunnlag for å kunne forsterke arbeidet med å fornye og effektivisere offentlig sektor, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Rapporten viser at det har vært en nedgang i antall ansatte i departementene fra 2013 til 2015. Veksten i antall ansatte i direktoratene er bremset under denne regjeringen. I tillegg er det prioritert mer ressurser til å få politi i gatene, få ned soningskøen og bygge vei og jernbane.  

– Men det skal ikke stoppe her. Nå vil vi forsterke arbeidet med å modernisere og digitalisere flere tjenester, fjerne mer unødvendig rapportering og sørge for en mer brukervennlig stat. Dette vil gi mindre byråkrati og mer effektive tjenester i tiden fremover, avslutter Sanner.

Her kan du lese rapporten "Utviklingen i antall ansatte i sentral statsforvaltning – en kartlegging av årsaker" fra Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi).