Mulighetslandet Norge

Erna Solberg
Statsminister Erna Solberg på Høyres landsmøte 2016. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
- Norge må være mulighetslandet. Høyre har politikken for å få det til.

Det sa statsminister og partileder Erna Solberg i sin til Høyres landsmøte på Gardermoen fredag.

Et land med muligheter for alle. Mulighetslandet Norge. Det er Høyre-lederens visjon idet Norge står overfor en rekke viktige veivalg. Valg hun ikke levner noen tvil om at tas best med Høyre i førersetet.

I sin tale til de over 1 000 fremmøtte snakket partilederen om de store utfordringene Norge står overfor det kommende tiåret, utfordringer som skiller seg sterkt fra dem landet har møtt gjennom tiåret som er gått.

Her kan du lese hele talen til Erna (nb! må sjekkes mot fremføring i video nedenfor)

Landsmøtet er det største for partiet i nyere tid og vil pågå frem til søndag.

Solberg trakk særlig frem migrasjon og integrering, sikkerhet og terror, og ikke minst den økende arbeidsledigheten som betydelige utfordringer fremover.

Regjeringssjefen er ikke i tvil om hvem som er best i stand til å ruste landet for tiden som kommer.

- Veivalgene vi må ta i dag vil prege Norge i tiår, ja, i generasjoner fremover. Valgene vi gjør vil prege bedrifter, familier og enkeltmennesker. Det er et stort ansvar. Det er et ansvar Høyre er i stand til og villig til å ta, sa Solberg.

Det er ti år siden hun stod på talerstolen på Høyres landsmøte og lanserte begrepet «Muligheter for alle».

Med Høyre i regjering har de tre ordene blitt langt mer enn et motto.

Helsekøene kuttes, rusomsorgen løftes, skolen styrkes og infrastrukturen bedres. Samtidig mener statsministeren tiden er kommet for å videreutvikle både begrepet og politikken som ligger under.

- Hvordan skal vi forbedre de sidene av vårt samfunn som i dag ikke gir muligheter for alle? spurte hun fra talerstolen og la til:

- Utfordringene blir større. Veivalgene blir mer krevende. Skal vi skape muligheter for alle, må vi ha som mål for dette arbeidet å skape Mulighetslandet Norge, poengterte hun.

- Og, kjære venner, veivalgene må tas nå. På vår vakt. Mens Høyre styrer.

Mennesker som kommer til Norge og får lovlig opphold må integreres og bli en del av lokalsamfunnene. Samtidig skal det skapes nye arbeidsplasser i et land som trenger flere bein å stå på.

- Omstillingen Norge står i er mer grunnleggende enn den arbeidsledigheten som nå skyldes lav oljepris. På lang sikt er det bare flere nye jobber i privat sektor, med høy verdiskaping, som kan sikre en videreføring av vår samfunnsmodell.

- Det må være Høyres viktigste jobb i årene som kommer å legge til rette for dette. Både fordi jobben er så viktig, men også fordi det bare er Høyre som har en politikk som kan få jobben gjort, sa Solberg.

- Vi vet at den største faren for den norske modellen er at vi omstiller oss for sent når verden rundt oss, teknologien, vår egen økonomi og befolkningssammensetning er i endring. Så vi må lete etter mulighetene. Derfor er det viktig at vi arbeider for å virkeliggjøre Mulighetslandet Norge.

Partilederen henvendte seg særlig til delegatene fra Sør- og Vestlandet da hun omtalte situasjonen på arbeidsmarkedet.

- Arbeidsledighet er alvorlig for den det rammer. Og særlig, selvfølgelig, for den som ikke raskt finner seg en ny jobb.

Men statsministeren understreket er regjeringen møter den krevende situasjonen svært offensivt:

- Budsjettene er nå ekspansive. Det bidrar til økt aktivitet og flere arbeidsplasser. Skattesystemet reformeres. Det gjør det mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser. Regjeringens tiltakspakke rulles ut. Det skaper aktivitet i områder og bransjer som er rammet. Renten er lav. Det bidrar til investeringer og til folks kjøpekraft. Kronekursen er lav. Det styrker norske arbeidsplassers konkurransekraft.  Partene har så langt tatt sitt ansvar gjennom lønnsoppgjørene. Også det styrker norske arbeidsplassers konkurransekraft.

- Kjære landsmøte, ikke la noen fortelle dere noe annet: Den samlede økonomiske politikken virker nå kraftig for å bekjempe ledigheten, lød det klare budskapet.

Høyres landsmøte omtales i år også som Mulighetskonferansen. Ikke uten grunn. Møtet markerer nemlig også starten på Høyres programarbeid.

- Dere er ikke invitert hit for at vi skal hylle oss selv for gode resultater, sa hun til de fremmøtte og poengterte:

- Dere er invitert hit fordi vi i tillegg til å gjennomføre politikken vi gikk til valg på, også skal utforme nye løsninger for fremtiden. Jobben deres denne helgen er å meisle ut enda bedre politikk som skaper enda større muligheter for enda flere.