Nasjonal fraværsgrense: seier for Skole-Norge

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen går på jobb for at alle skal fullføre utdannelsen sin
Torbjørn Røe Isaksen får klarsignal fra Stortinget til å innføre en nasjonal fraværsgrense.
Stortingets utdanningskomité er enige om å innføre et forsøk med nasjonal grense for fravær. Forsøket skal ledsages av følgeforskning og evalueres nøye etter tre år. 

- En nasjonal fraværsgrense er en seier for alle som mener at ubegrunnet fravær ikke er akseptabelt i skolen, og for norske lærere som har etterlyst dette lenge. Vi er veldig glade for at komiteens tautrekking endte som det gjorde sier Kent Gudmundsen fra Høyre.

Stortinget gir nå statsråden klarsignal til å innføre fraværsgrense etter dialog med sektoren. 

- Dette er en gledelig nyhet for Skole-Norge, som nå får et viktig verktøy de lenge har etterlyst. Ubegrunnet fravær aksepteres ikke i arbeidslivet, og skal ikke aksepteres i skolen. Samtidig er det viktig at regelverket utformes slik at det ikke straffer elever med begrunnet fravær.

For mer bakgrunn, les «Kunnskap uten krav i skolen?» av Henrik Asheim