Nødvendige innstramminger, men Høyre ønsker mer

Ingjerd Schou
Ingjerd Schou. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Stortinget gav i dag bred tilslutning til å stramme inn norsk asyl- og innvandringspolitikk for å sikre en mer bærekraftig asylpolitikk og kontroll ved grensene, etter forslag fra regjeringen.

Høyres Ingjerd Schou er langt på vei fornøyd med resultatet, men skulle ønske opposisjonen så behovet for ytterligere innstramming på noen områder.

- Høyre har fått til store og nødvendige innstramminger. I en tid hvor millioner av mennesker ønsker seg til Europa, er det helt avgjørende at vi strammer inn. Riktignok fikk vi ikke flertall på enkelte viktige områder, spesielt på familiegjenforening og enslige mindreårige asylsøkere. Det er hverken bra for barnet eller familien at barn reiser på flukt alene i hendene på menneskesmuglere, og vi må gjøre det vi kan for å hindre at de legger ut på en farefull reise. Derfor er Høyre og regjeringen forberedt på å foreslå nye tiltak dersom tilstrømmingen til Norge igjen skulle øke. 

Eurostats tall viser at det ble registrert 1,3 millioner asylsøknader i Europa i fjor, og det kom hele 31.145 asylsøkere til Norge i 2015. Anslagene for Norge bærer preg av høy usikkerhet. 

Signaleffekten av innstramminger er viktig

- Det er ingen tvil om at Norge har en strammere politikk nå enn før Stortinget behandlet saken. Samtidig har opposisjonen, med Ap i spissen, åpnet noen vinduer på familiegjenforening som ikke er helt heldige. Hva dette vil innebære er for tidlig å si, men vi vil følge situasjonen nøye, fortsetter Schou.

Høyre har hele tiden arbeidet for en bredest mulig enighet i Stortinget. Regjeringspartiene stemmer selvsagt for regjeringens forslag fordi vi mener det ville vært det beste resultatet. Det er bred enighet på Stortinget om å følge regjeringens forslag om strengere krav til kunnskap om norsk språk og samfunn, mer bruk av biometrisk teknologi og hjemmel for å utvise den som misbruker asylsystemet. 

- I sum er det mye bra, men vi er ikke helt i mål med tanke på hva vi ønsket å få til. Likevel er det mulig å vurdere noen av disse spørsmålene på nytt hvis vi igjen opplever press på grensene våre, avslutter Schou.