Norge må være smartest og skape mer

Erna Solberg i Trondheim
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Arbeidet for å skape nye jobber og opprettholde aktivitet er blant våre aller viktigste oppgaver

Statsminister Erna Solberg talte fredag på en av de største Høyre-forsamlingene noen sinne. Omtrent 700 deltakere fra hele landet deltar denne helgen på Høyres kommunalkonferanse i Trondheim. 

Statsministeren la spesielt vekt på hva hun og regjeringen gjør for å møte utfordringene som fallende oljepriser har bragt med seg. 

– Noen endringer kommer bråere enn andre. Å bli sagt opp eller permittert snur opp ned på hverdagen. Arbeidet for å skape nye jobber og opprettholde aktivitet er blant våre aller viktigste oppgaver, sa statsministeren. 

I mange år ble det advart mot at norsk økonomi var for avhengig av oljen. Fordi vi har hatt én høyproduktiv og lønnsom næring har vi i flere år sluppet å gjøre vanskelige valg. 

– Vi kan ikke fortsette slik. Vi står overfor dramatiske utfordringer. Hvis vi ikke tar de rette valgene, vil mange av oss måtte gå ned i levestandard, advarte Solberg.  

– Arbeid, aktivitet og omstilling vil stå helt sentralt i budsjettet for 2017. På kort sikt møter regjeringen den økte ledigheten med tiltak som ikke fører til varig økte offentlige utgifter, men som trygger Norge for fremtiden, sa statsministeren. 

For å styrke norske arbeidsplasser på lengre sikt, satser regjeringen stort på kunnskap, forskning og utvikling samt næringsrettet innovasjon. Vi setter nå fart på det grønne skiftet. Alt dette er avgjørende å skape nye jobber som kan bidra til å betale for fremtidens velferd. 

– Norge blir likere landene rundt oss. Vi kan aldri bli billigst i den globale konkurransen. Vi må sikre at det lønner seg å jobbe og skape nye arbeidsplasser. Da må vi være smartest, og vi må skape mer, ikke skatte mer, avsluttet statsministeren.