Ny giv og nytt liv på norsk sokkel med 24. konsesjonsrunde

Tina Bru
– Næringen etterspør både nye leteområder og økt forutsigbarhet på norsk sokkel, og åpningen av 24. konsesjonsrunde gir begge disse, sier Tina Bru, energipolitisk talsperson i Høyre.

Regjeringen inviterer nå oljeselskaper til å nominere blokker de ønsker skal være del av den 24 konsesjonsrunden, som omfatter områder av norsk sokkel som er åpnet for petroleumsvirksomhet, men som ennå ikke er utforsket. 
 
På oljemessen ONS i Stavanger ble det kjent at det nå åpnes for nominasjon av blokker på norsk sokkel til den 24. konsesjonsrunden. 

Men hva betyr egentlig nominasjon av blokker til en konsesjonsrunde? Vel, nominasjon av blokker på norsk sokkel kan sammenlignes med en ønskeliste som oljeselskapene lager over hvor de helst vil lete etter olje. Oljeselskapene velger seg ut områder i Barentshavet, Norskehavet eller Nordsjøen som de mener er «interessante» eller «svært interessante» innen 30. november. Etter 30. november går Olje- og energidepartementet (OED) gjennom alle ønskelistene fra de forskjellige oljeselskapene, men beslutter til syvende og sist selv hvilke områder som skal åpnes for oljevirksomhet. Dette skjer i utlysningen av 24. konsesjonsrunde, som kommer sommeren 2017.
 
- Dette systemet sikrer at både oljeselskapenes egne ønsker og OEDs egne fagvurderinger knyttet til for eksempel miljø og forsyningssikkerhet er med når nye områder for oljevirksomhet lyses ut neste sommer. Dette er med på å sikre forutsigbarheten for oljenæringen, men gir også en ny giv og nytt liv med mer leting og mer aktivitet på norsk sokkel, sier Tina Bru, energipolitisk talsperson i Høyre. 

Bru er nå på oljemessen ONS i Stavanger, sammen med en lang rekke andre Høyre-politikere, og mener ONS er viktigere nå enn noensinne før.
 
- Vi er på ONS fordi petroleumsnæringen er en viktig næring for Norge og verden, og vil fortsette å være det i overskuelig framtid. Med langsiktighet og forutsigbar drift sikrer vi at den norske oljenæringen vil fortsette å være blant verdens tryggeste og reneste, og sikrer norsk kompetanse, arbeidsplasser og velferd for mange år fremover, avslutter Bru.