Nye ideer for skolen

Kristin Vinje LM16
Det er for store forskjeller i skolens resultater på tvers av kommuner, bydeler og klassetrinn. På Høyres Landsmøte kom det mange gode ideer til hvordan vi sikrer like muligheter for alle barn – uavhengig av hvilken skole du går på.
Tidlig innsats, en god skoleeier og undervisning som vekker nysgjerrigheten er noen av stikkordene.

- Skal skolen å gi like muligheter, uavhengig av foreldrenes bakgrunn og økonomi, må vi styrke tidlig innsats. Vi må bli bedre til å stimulere barns naturlige nysgjerrighet. Vi vet etter hvert mye om hva som skjer i hjernen når vi lærer, hvis vi skal lykkes tror jeg vi har mye å hente på ny kunnskap om hjernens utvikling når barn lærer, sier Kristin Vinje.

Det er store forskjeller mellom skoler, både internt på hver enkelt skole og på ulike skoler rundt. Tidligere i år vant Rissa kommune Skoleeierprisen 2016. Ordfører Ove Vollan(H) har siden 2011 jobbet systematisk med å skape framtidas skole på Rissa:

- Det er grunnleggende at man fra første dag blir bevisst sin rolle som skoleeier. Vi er opptatt av innholdet i skolen og har bred satsing på hele utdanningsløpet – det har gitt resultater, sier Vollan.