Solberg vil ha nye jobber og flere i arbeid

Statsminister Erna Solberg - Slik vil Høyre bekjempe et samfunn med for store forskjeller
Flere arbeidsplasser i privat sektor samtidig som nye grupper inkluderes i arbeidslivet. Det er framtidsmålet til statsminister Erna Solberg.

– Vi har to store utfordringer. Den ene er å skaffe flere jobber i privat sektor for å finansiere offentlig velferd. Den andre å sørge for et inkluderende samfunn uten store forskjeller, sa Erna Solberg da hun åpnet Perspektivkonferansen torsdag.

Her diskuterte forskere og politikere fra Høyre, FrP, KrF og Venstre hvordan norsk økonomi vil se ut i 2060. Målet for alle partiene er å sikre at man også i fremtiden har et sterkt velferdssamfunn i Norge, som tar vare på de som faller utenfor.

- Regjeringens viktigste oppgave er å sørge for at flest mulig har en jobb å gå til. Skal vi lykkes med det fremover, er det avgjørende at vi styrker vår konkurransekraft. Det krever tiltak som øker produktiviteten og vekstevnen til norsk økonomi, sa Solberg, og viste til en rekke reformer igangsatt av regjeringen.

Solberg var ikke alene på talerstolen torsdag. Flere fremtredende forskere bidro til å belyse en rekke krevende spørsmål. Blant disse var:

• Hvordan skal vi finansiere velferdsstaten fremover med økt andel eldre i forhold til yrkes­aktive?

• Hvordan skal vi få flere til å stå i jobb lenger og hindre utenforskap? Hvordan kan vi løfte produktiviteten?

• Hvordan påvirker innvandring og integrering?

• Hvordan skal vi gjennomføre det grønne skiftet og overgangen til lavutslippssamfunnet?

Perspektivkonferansen bidro til å besvare disse spørsmålene, og Regjeringens endelige syn på problematikken får vi når Perspektivmeldingen legges frem våren 2017.

Hele Perspektivkonferansen kan du se her.