Nye oljekonsesjoner sikrer arbeidsplasser langs kysten

Statsminister Erna Solberg er sammen med oljearbeidere
Statsminister Erna Solberg vil skape nye arbeidsplasser i oljenæringen
I dag åpnes det opp for utforsking av nye leteområder for olje langs norskekysten.
I dag starter et nytt kapittel i norsk petroleumsvirksomhet. For første gang på over 20 vil det utforskes helt nye leteområder, denne gangen i nord, blant annet i Barentshavet sørøst utenfor Øst-Finnmark. Dette vil være med å legge grunnlaget for lønnsomme arbeidsplasser og bidra til vekst og verdiskaping i Norge, både i Nord-Norge og i leverandørindustrien på Vestlandet. 
 
- Barentshavet byr på nye, store muligheter, og interessen fra industrien viser at norsk sokkel fortsatt er attraktiv. Treffer selskapene blink, vil dette bety enormt mye for verdiskaping og arbeidsplasser i Norge i årene foran oss, både i nord, men også i leverandørindustrien langs hele kysten, sier energipolitisk talsperson i Høyre, Tina Bru. 
 
Et bredt flertall på Stortinget står bak den nye tildelingsrunden, som åpner for leteboring allerede fra neste år. Og det er allerede mye oljeaktivitet i området:
 
- Det er umulig å ikke ha enorm respekt for den jobben oljearbeiderne i disse områdene gjør. Men i Norge har vi nesten 40 års erfaring med petroleumsvirksomhet i Barentshavet. De naturgitte forholdene i områdene som i dag tilbys er tøffe, men de samme forholdene er kjent fra andre deler av norsk sokkel der det allerede pågår petroleumsaktivitet. Og ingen petroleumsvirksomhet på norsk sokkel gjennomføres med mindre den kan utføres på en forsvarlig måte. Det gjelder også i områdene som i dag er tildelt i Barentshavet, sier Bru.

Du kan lese mer om Høyres politikk på olje og energi her.