Foreslår nye tiltak mot overdosedødsfall

Høyres programkomité foreslår nye tiltak for å få ned overdosedødsfallene. 

I et intervju med Aftenposten sier nestleder i Høyres progamkomité, Nikolai Astrup, at vi ikke tar godt nok vare på de tyngste rusmisbrukerne. – Et samfunn bør måles på hvordan vi tar vare på dem som trenger vår felles hjelp aller mest, utdyper han.

Totalt legger programkomiteen frem 13 forslag for å sikre en verdig rusomsorg. 10 av dem er det enighet om, mens de tre siste er det knapt flertall for:
• Om fastleger kan dele ut gratis metadon, Subutex og andre preparater til rusavhengige
• Om andre metoder enn injisering av heroin bør tillates på sprøyterommene, som for eksempel tillate å røyke heroin
• Forsøke heroinassistert behandling som et tilbud til tunge rusavhengige og lavere terskel for substitusjonsbehandling

Astrup sier til Aftenposten at Høyre vil prioritere det som har størst effekt, og trekker frem at det viktigste er å forebygge rusmisbruk, øke kapasiteten i behandlingsapparatet, redusere ventetidene for behandling og styrke ettervernet.

– Der er regjeringen godt i gang. Ventetidene er redusert fra 61 dager i 2013 til 37 dager i 2016. Kapasiteten er økt, og det satses mer på skadebegrensende tiltak, sier Astrup.

Programkomiteen legger frem sitt forslag til program onsdag 7. september. Programmet behandles på Høyres landsmøte i mars 2017.