Vil gi politiet nye verktøy for å beskytte samfunnet

Trusselbildet og teknologiutviklingen i samfunnet gjør at politiet trenger nye verktøy for å kunne være tilstede i lovtomme rom som kriminelle opererer i.

Justispolitisk talsmann for Høyre, Anders B. Werp, er saksordfører i saken som nå vil legge til rette for at politiet kan avdekke og etterforske den mest alvorlige og farlige kriminaliteten.

Politiet har selv uttrykt stor frustrasjon over at kriminelle har kunnet benytte seg av avanserte datametoder for å kommunisere i det skjulte uten at politiet har hatt mulighet til å avdekke det.

Alvorlig kriminalitet
- Dette er viktige lovforslag som vil gjøre at politiet i større grad kan utføre sin viktigste jobb: å beskytte samfunnets borgere fra den mest alvorlige kriminaliteten, sier Anders B. Werp, justispolitisk talsmann for Høyre. De nye endringene innebærer at personer som er mistenkt for å ha begått eller planlegger å begå alvorlige kriminelle handlinger som eksempelvis terrorangrep, trusler mot rikets sikkerhet eller befatning med masseødeleggelsesvåpen, kan overvåkes i større grad gjennom dataavlesning. 

Personvern

Når muligheten for å bruke dataavlesning nå utvides har det samtidig vært viktig å legge føringer som sikrer at personvernet for folk flest ivaretas. Derfor har enkelte av forslagene blitt skjerpet inn slik at terskelen for å bruke dataavlesning heves. Metodene skal for eksempel ikke kunne brukes for å avdekke simple narkotikaforbrytelser eller simpelt narkotikaheleri. - Hensynet til personvernet er særlig viktig i slike saker. Endringene skal ikke åpne for masseovervåkning av samfunnet. Derfor har vi vært opptatt av at disse nye metodene også skal ligge under streng domstolskontroll og samtidig lagt vekt på at det skal være klare regler for hvordan informasjonen lagres og brukes, understreker Werp. I lys av trusselbildet i samfunnet er dette nødvendige, balanserte tiltak for å bekjempe og forebygge alvorlig kriminalitet. Det skal også fungere som et forsvarsverk mot krefter som har demokratiet som fiende.

Du kan lese mer om Høyres justispolitikk her.