Over 1000 nye lærere i barneskolen

Torbjørn Røe isaksen Foto: Tomas Moss, www.icu.no
Kunnskapsminister Torbjørn Røe isaksen. Foto: Tomas Moss, www.icu.no
Fra høsten får alle kommuner tilskudd til å ansette flere lærere på 1. til 4. trinn.

– Tilsammen er det bevilget nærmere 800 millioner kroner i 2016 til økt lærertetthet for de yngste elevene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I budsjettforliket for 2016 ble samarbeidspartiene KrF, Venstre, FrP og Høyre enige om å bevilge ytterligere 320 millioner kroner til flere lærere på barnetrinnet. De nye midlene kommer i tillegg til de 370 millionene som i fjor ble fordelt på 100 kommuner. Tilsammen er det rom for at kommunene kan ansette over 1000 nye lærere.

– Det viktigste målet for regjeringens skolepolitikk er at elevene skal lære mer. I dag går altfor mange elever ut av ungdomsskolen uten å kunne regne og lese godt nok. Med økt lærertetthet på 1. - 4. trinn styrker vi tidlig innsats i skolen, sier kunnskapsministeren.

Fra 1. august får alle kommuner øremerkede midler til å ansette flere lærere på 1. til 4. trinn. Fra før har 100 kommuner over hele landet med flere elever per lærer enn landssnittet, fått midler til økt lærertetthet. Fra 2017 vil alle midler til økt lærertetthet fordeles jevnt over hele landet, etter delkostnadsnøkkelen for grunnskolen.

– Vi vet i dag for lite om hvordan lærertetthet påvirker elevenes læring og læringsmiljøet. For å få mer kunnskap om dette, er det satt i gang et fireårig forskningsprosjekt på effektene av økt lærertetthet, sier Røe Isaksen.

Her finner du en oversikt over kommuner som får støtte.