Over fem milliarder kroner til å bekjempe ledigheten

Revidert statsbudsjett 2016
Enighet i Stortinget om revidert statsbudsjett. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre er enige om å bruke over fem milliarder på ekstraordinære tiltak for å bekjempe ledighet på Sør- og Vestlandet i 2016.

De fire samarbeidspartiene er i revidert nasjonalbudsjett enige om å bevilge totalt godt over én milliard mer til nye målrettede tiltak mot økende ledighet. Dette kommer i tillegg til de fire milliardene i tiltakspakken man allerede er enige om. Totalt beløper tiltakspakken mot ledighet seg nå på over fem milliarder kroner.

- Disse milliardene kommer på toppen av en allerede offensiv satsing på samferdsel og kunnskap. Sammen med vekstfremmende skattelettelser er dette viktig for å begrense ledigheten og bidra til omstillingen. Vi setter ledige hender i arbeid og nødvendige oppgaver blir løst. Dette er arbeid, aktivitet og omstilling i praksis sier Høyres finanspolitiske talsperson, Svein Flåtten.
 
Flåtten er særlig fornøyd med at viktige grep som ble foreslått av regjeringen forsterkes. Engangstilskuddet til kommunalt vedlikehold på Sør- og Vestlandet øker gjennom forhandlingene i Stortinget med 150 millioner kroner, til totalt 400 millioner, og at vedlikehold og fornying av jernbanen på Sør- og Vestlandet øker slik at det totalt utgjør nær 100 millioner.

- For Høyre er det viktig at vi møter ledigheten med midlertidige tiltak som ikke fører til varige økninger i de offentlige budsjettene. Skal vi lykkes med omstillingen handler det først og fremst om å legge til rette for at det vokser frem flere lønnsomme arbeidsplasser som bidrar til statsbudsjettet, ikke flere som lever av statsbudsjettet. Derfor må midlertidige tiltak mot ledigheten være nettopp det; midlertidige. 

I tillegg fremhever Flåtten viktigheten av at lærlingetilskuddet økes og at det opprettes 200 nye studieplasser innen IKT og helsefag, og 200 nye studieplasser på Sør- og Vestlandet.

- Ledigheten er høyest blant unge. Utdanning er avgjørende for at de får en mulighet i arbeidsmarkedet. Derfor øker vi lærlingetilskuddet slik at flest mulig kan fullføre sin yrkesfaglige utdanning, og vi oppretter nye studieplasser slik at flere kan ta en utdanning som gir dem større muligheter på arbeidsmarkedet. Dette kommer i tillegg til ungdomspakken på 250 millioner som regjeringen lanserte i forbindelse med det ordinære budsjettet. 

- Les avtalen om revidert nasjonalbudsjett 2016