Raskere behandling med Høyre i regjering

Ventetidene i helsetjenesten fortsetter å gå ned med Høyre i regjering. 

– Vårt mål er å skape pasientens helsetjeneste – da må tiden man venter før man får behandling ned. Nå ser vi tydelige resultater. I 2016 er gjennomsnittlig ventetid redusert med 11 dager sammenlignet med samme tidspunkt i 2014, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

Størst har reduksjonen vært for rusbehandling. Her har ventetidene gått ned fra 60 dager i 2014 til 37 dager i 2016, altså en nedgang på 23 dager!

Trenden med fallende ventetider bekreftes også av et annet ventetidsmål fra Helsedirektoratet. Det viser ventetiden fra henvisningen er mottatt i sykehuset, til pasienten er ferdig behandlet for 300.000 pasienter. Disse tallene viser en nedgang i median ventetid på 7 dager fra 2013 til 2015.

Vårt mål er ikke bare å redusere ventetiden til sykehus, men også ventetiden i sykehus. Ventetidene hos sykehusene går generelt ned, blant annet fordi vi har utviklet forutsigbare behandlingsforløp. Etter at regjeringen innførte pakkeforløp for kreft har 30000 pasienter kommet inn i ordningen. Det gir dem definerte tider til utredning, diagnostisering, og oppstart behandling, sier Høie.

Færre står i kø

Den siste ventetidsrapporten viste at det stod 255 000 i kø for å få helsehjelp i 1. tertial 2014. Nå to år etter venter 199 000. Det betyr 56 000 færre i kø. Samtidig som færre står i kø, blir stadig flere henvist til vurdering og behandling i spesialisthelsetjenesten. – Vi ser nå resultatene av at ansatte på sykehusene gjør en formidabel jobb med å nå målene om å redusere ventetidene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Høyre lovte å styrke velferdstilbudet, og sa før valget at vi ville ha kortere ventetider. Nå leverer vi. Dette viser at det betyr noe hvem som styrer og hvordan man prioriterer. Nedgangen i ventetidene viser også noe annet, nemlig at det er mulig å levere bedre tjenester hvis man har nye ideer og bedre løsninger om hvordan pengene kan brukes, avslutter Høie.