Høyre vil ha et bredest mulig borgerlig samarbeid

Stortingsvalget 2013 ga en historisk sterk seier for de borgerlige partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

 Partiene har i felleskap gitt landet en ny regjering og en ny politisk kurs. Disse fire partiene deler et felles verdigrunnlag med tro på enkeltmennesket og at samfunnet bygges nedenfra. Gjennom åpenhet og gjensidig respekt fører vi en politikk som skaper endringer på mange områder som er viktige for folk:

  • Vi har løftet de mest sårbare gjennom satsing på bedre rusbehandling, psykisk helsevern og målrettede tiltak mot barnefattigdom.
  • Vi er i gang med det grønne skiftet og har vedtatt ambisiøse klimamål
  • Vi trygger arbeidsplassene både på kort og lang sikt, derfor satser vi på kunnskap, innovasjon og forskning.
  • Vi sørger for at flere elever lærer mer ved å satse på tidlig innsats og å tredoble antallet lærere som årlig får videreutdanning.
  • Vi står sammen om reformer som gir raskere og bedre behandling for pasientene, raskere utbygging av vei og kollektiv og forenklinger for bedriftene.

Norge trenger mer borgerlig politikk og bedre løsninger for å trygge velferden fremover. Derfor er det viktig at det gode samarbeidet mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre videreføres. Vi kommer ikke til å velge vekk noen. Høyre vil ha et bredest mulig borgerlig samarbeid. Vårt mål er at et borgerlig flertall ved valget skal gi en fortsatt borgerlig regjering.