Slik vil Høyre gjøre eldreomsorgen bedre

Bent Høie på Hamborgstrøm Bo og Servicesenter
Bent Høie på Hamborgstrøm Bo og Servicesenter i Drammen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
I dag er det for tilfeldig om du får en god eller dårlig eldreomsorg. 
– Vi kan ikke bare sitte å se på at dette skjer – derfor utfordrer jeg nå kommunene på fire områder som vil gi bedre eldreomsorg, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

På Høyres kommunalkonferanse, som ble arrangert i Trondheim i helgen, lanserte helse- og omsorgsministeren en pakke for bedre eldreomsorg. 

– Disse tiltakene vil både gi bedre kvalitet og trygghet for de eldre, bedre arbeidsdager for de som jobber i tjenesten og kommunene får en eldreomsorg som de ha råd til å drive i fremtiden, sa helseministeren.  

Hjemmebesøk
Før sommeren fikk kommunene en oppfordring om å innføre forebyggende hjemmebesøk for eldre. 
–At de eldre får tilbud om besøk av kommunen for å se hvilke tilpasninger, øvelser eller tekniske hjelpemidler som må til for at eldre skal klare å leve lenger i egen bolig og oppleve større mestring i hverdagen, er et tiltak vi vet at virker. Da kan kommunen sette inn nødvendig tiltak tidlig nok, og den eldre og deres pårørende kan oppleve både trygghet og mestring i hverdagen, Nå må vi over fra prosjekter til at dette blir et tilbud i hele landet, fortsetter Høie.

Krav til legemiddelgjennomgang
Regjeringen vil nå lovfeste krav til legemiddelgjennomgang i sykehjem. Alle forsøk har vist at det gir bedre livskvalitet for de eldre og lavere kostnader for kommunene. 

– Vi tar et nasjonalt ansvar for at dette nå skjer med alle som kommer på sykehjem, sier Høie.

Teknologi
Teknologi vil i framtiden også være en del av løsningen for å få økt trygghet og en mer effektiv omsorgstjeneste. I 2014 innførte regjeringen et pilotprosjekt for velferdsteknologi i flere kommuner.

– Teknologi gjør livet hjemme enklere og tryggere. Vi vet det virker, og vi har teknologien. E-helse og omsorgsteknologi må ikke lenger være noe spesielt, det må være den nye normalen. Jeg begynner å bli lei av prosjekter og forsøk. Vi sparer penger, pasienten får mindre besøk av helsetjenesten, bruker legevakt og sykehus mindre – får bedre helse – og mindre angst, forklarer helseministeren. – Det er så enkelt at det å ta kontroll over egen sykdom gir mestring. Samtidig sier pasientene at de opplever et bedre tilbud og et bedre liv, fortsetter han. 

Middagstid 
– Å flytte tidspunktet for middagen på sykehjemmene er et enkelt tiltak som vil ha stor effekt, mener Høie.

– Mange eldre får en middagstallerkenen foran seg tidlig på dagen, lenge før de har rukket å bli sultne etter frokost og lunsj og lenge før de har vært i noen form for aktivitet som gjør dem sultne. Derfor blir maten ofte stående urørt foran dem. Det kan vi gjøre noe med, sier Høie. 

Ved å flytte middagen fra formiddag til ettermiddag rekker de eldre å bli sultne og spiser mer. Flytting av middagsserveringen fører også til at ansatte får mer tid til å bli med de eldre på aktiviteter på formiddagen. Det forbedrer både appetitten og trivselen.

– Å skape en bedre eldreomsorg er ikke noe vi skaper hver for oss, det er noe vi skaper sammen, avslutter helse- og omsorgsministeren.