Slik vil Høyre skape et aldersvennlig samfunn

Bent Høie
Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Regjeringen vil fornye eldrepolitikken. Her kan du lese om planene til helse- og omsorgsministeren.

Torsdag lanserte helse- og omsorgsminister, Bent Høie, regjeringens strategi Flere år – flere muligheter. Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn. Med denne strategien vil regjeringen fornye eldrepolitikken.

Vi har passert 1 million mennesker over 60 år. De neste 30 årene vil antallet eldre over 70 år dobles.

– Noen kaller det eldrebølgen. De framstiller det som en grå tsunami som vil slå inn over velferdssamfunnet med voldsom kraft. Men det grå skiftet er ikke et mareritt. Det grå skiftet betyr nye muligheter, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

En 65-åring kan forvente å leve både 20 og 30 år som pensjonist og 15–20 av dem som funksjonsfrisk. Samtidig som levealderen har økt og mange eldre har god helse, har pensjonsalderen gått nedover.

– Dette er ikke bærekraftig for samfunnet og heller ikke bra for eldre menneskers livskvalitet. Strategien skal handle om mye mer enn pensjoner og omsorg. Den nye eldrepolitikken skal legge vekt på at eldre mennesker er verdifulle bidragsytere i samfunnet hvis de slipper til, og at de møtes med forventninger om å leve aktive liv, sier Bent Høie.


Viktige områder i meldingen er:

-          Lengre arbeidsliv: Det er et mål å øke sysselsettingen blant eldre, ikke minst blant personer rundt 65 år og eldre.

-          Aldersvennlig lokalsamfunn: Mange kommuner vil i framtiden få langt flere eldre. Kommunene må planlegge og utvikle nærmiljøer og lokalsamfunn slik at det legger til rette for aktivitet, deltakelse og å være selvhjulpen.

-          Frivillig sektor får økt betydning for å aktivisere og styrke sosial deltakelse.

-          Næringsliv og nyskaping: Mange eldre i dag vil ha større kjøpekraft enn tidligere, og er mer forbrukervante. Det ligger vekstmuligheter for næringslivet i å utvikle og tilby produkter for den økende andel eldre. Disse produktene kan gi eldre økt mestring og selvstendighet. Det er også store muligheter i å utvikle og ta i bruk velferdsteknologi.

-          Helse- og omsorgssektoren må fremme helse gjennom hele livsløpet for å få sunn aldring.

-          Forskning om aldring og betingelser for aktive eldre skal bli bedre.

Les mer om strategien her.