- Spennende forslag til NTP

Leder av Stortingets transportkomité, Nikolai Astrup, er godt fornøyd med innspillene til Nasjonal Transportplan. 

Mandag har transportetatene - Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen – lagt frem sine innspill til ny Nasjonal Transportplan (NTP). Innspillene markerer startskuddet for en prosess med høringsrunder og stortingsbehandling, før endelig NTP blir lagt frem våren 2017. Og det var offensive klimamål som skapte mest oppmerksomhet på fremleggelsen:

- Etatene har levert et spennende forslag som harmonerer godt med regjeringens politikk: vedlikeholdsetterslepet skal fjernes, mer gods skal fraktes på sjø og bane, sterkere satsing på kollektiv i og rundt de store byene og betydelig reduksjon i utslippene fra transportsektoren. Etatene ønsker også raskere planlegging og gjennomføring av prosjekter, noe som er bra, sier Nikolai Astrup (H), leder i Stortingets transportkomité.

- Når det gjelder de enkelte prosjektene går vi nå inn i en spennende periode der vi skal lytte til gode innspill før de politiske konklusjonene trekkes neste år, sier Astrup.