SPs politi-forslag gjør Norge mer utrygt

Anders Werp
Anders Werp

Denne uken ble det kjent at Senterpartiets programkomité foreslår å legge ned Politidirektoratet. Høyre mener dette er et svært dårlig forslag som vil svekke landets beredskap.

- Den internasjonale terrortrusselen er alvorlig og stadig mer kompleks. Denne trusselen gjelder også Norge. Å fjerne politiets nasjonale ledd blir ikke bare feil medisin, det blir en alvorlig svekkelse av landets beredskap, sier Høyres justispolitiske talsperson, Anders Werp.

I en tid der den alvorligste kriminaliteten blir mer avansert, bedre organisert og grenseoverskridende, er Høyre sikker på at politiet trenger et tydelig nasjonalt organ for å koordinere innsatsen, både nasjonalt og internasjonalt.

- Gjørv-kommisjonen påpekte behov for sterkere og tydeligere nasjonal samordning av politiet, ikke svakere og mer utydelig - som dette forslaget vil innebære, fortsetter Werp.

Norsk politi er nå inne i sin største reformprosess noensinne. Forslaget fra SP vil innebære at dette helt avgjørende reformarbeidet settes i fare dersom det blir gjennomført.

- Regjeringen har styrket politiet, beredskapen og sikkerheten. Politidirektoratets rolle har alltid vært omdiskutert, og Stortinget har derfor vært tydelig i sin beskrivelse av dets virksomhet. Senterpartiets forslag er ikke bare dårlig, det er også helt uansvarlig, avslutter Werp.