Statsbudsjettet 2017: Flere jobber og bedre velferd

Erna Solberg - budsjett 2017

Høyre/Frp-regjeringens målsetning er å forenkle, fornye og forbedre Norge. Derfor er det naturlig å prioritere å skape flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag i neste års statsbudsjett. Her kan du lese budsjettforslagene som allerede er klare før fremleggelsen av statsbudsjettet på torsdag.

Svake elever skal hjelpes

Svake elever skal få hjelp så tidlig som mulig. Dette er en del av en større satsing på såkalt tidlig innsats, og i et intervju statsminister Erna Solberg gjorde med TV2 tidligere i september ble det klart at regjeringen vil gi 150 millioner kroner til kommunene for å sikre at de svakeste elever får ekstra hjelp.

Dette kommer i tillegg til avtalen samarbeidspartiene har laget i Stortinget om å øke antall lærere i første til fjerde klasse i grunnskolen.

Tre prosjekter for CO2-fangst og -lagring

– For å få til CO₂-håndtering som et virkemiddel for å få ned utslippene trengs det en internasjonal dugnad. Norge har forutsetningene for å bidra til det, sier miljøvernminister VIdar Helgesen,Tre prosjekter for CO2-fangst og -lagring skal nå utvikles videre. Regjeringen bruker 360 millioner kroner til konseptstudier i arbeidet som kan ende med fullskala-anlegg skriver E24 30. september

Økt aktivitet på Sør- og Vestlandet

For å bekjempe arbeidsledighet i kommuner på Sørlandet og Vestlandet som har høyere ledighet enn landsgjennomsnittet bevilger regjeringen midler som skal brukes til å vedlikeholde og rehabilitere bygg, anlegg og veier eid av kommunene. I statsbudsjettet for 2017 foreslås det derfor et tilskudd på 650 millioner.

Pakken skal brukes til å rehabilitere skolebygg, sykehjem, kirkebygg og så videre, noe som skal skape arbeid og oppdrag i lokalmiljøet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til Fædrelandsvennen

Politiet styrkes med 350 stillinger i 2017

Det er i dag store forskjeller mellom politidistriktene når det gjelder ressurssituasjonen. Disse forskjellene skal nå utjevnes. I et intervju justisminister Anders Anundsen gjorde med TV2 21. september ble det klart at Regjeringen foreslår at 300 millioner kroner brukes til å ansette flere politifolk i alle landets tolv politidistrikt.

Økt bostøtte til de med lavest inntekt

De med lav inntekt skal få hjelp til å beholde et godt og trygt sted å bo. Regjeringen foreslår derfor å sette av 100 millioner kroner til å forbedre bostøtteordningen. Uten denne justeringen vil 3000 husstander med støttebehov falle utenfor neste år. Dette ble klart etter et intervju kommunal- og moderniseringsminister Jan Tor Sanner ga til NTB i slutten av september.

Flere helsesøstre

I statsbudsjettet for neste år videreføres økningen Stortinget gjorde i fjor, der det ble gitt 100 millioner kroner ekstra til skolehelsetjenesten. I tillegg øker regjeringen bevilgningene til kommunene.

– Nå styrkes det med ytterligere 50 millioner, og det kommer til å bli kjempeviktig for å få et lavterskel helsetilbud for ungdom, sier leder i Unge Høyre, Kristian Tonning Riise til TV2

Nye kystvaktskip anskaffes raskere

Torsdag ble det klart at regjeringen fremskynder byggingen av tre kystvaktskip med to år. Disse skal bygges av norske bedrifter og er en håndsrekning til en norsk verftsindustri i krise.

– Dette skal gå til norske verft, fordi vi trenger den maritime kompetansen på skip til marinen i Norge også, sier statsminister Erna Solberg til NRK