Statsbudsjettet 2017

budsjett_2017
Foto: illustrasjon/getty images
Høyre/Frp-regjeringens målsetning er å forenkle, fornye og forbedre Norge. Derfor er det naturlig å prioritere å skape flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag i statsbudsjettet for 2017

Regjeringen har nå lagt frem statsbudsjettet for 2017. Budsjettet er godt tilpasset en situasjon med en forsiktig, men sårbar oppgang i økonomien. Samtidig som det satses på bedre velferd.

Fire milliarder i tiltakspakke til de bransjene og regionene som er hardest rammet av oljeprisfallet bidrar til arbeid, aktivitet og omstilling. 6,4 mrd i lavere skatt gjør det mer lønnsomt å jobbe og å skape arbeidsplasser. Skatt på alminnelig inntekt og selskapsskatten reduseres til 24 %. Nær sagt alle skatteytere får lavere eller uendret skatt. Regjeringens kraftfulle satsing på kunnskap, innovasjon, forskning og infrastruktur fortsetter. Vi forbedrer velferden, særlig målrettet mot de med størst behov.

 
Tidligere års budsjetter