Stort engasjement om voldtekt

Heidi Nordby Lunde på Stortinget
Heidi Nordby Lunde. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

- Vi kan opprettholde strenge straffer for overgrep og voldtekt uten å undergrave rettsstatens prinsipper, sier Heidi Nordby Lunde.

Voldtektssaken fra Hemsedal der tre tiltalte ble frikjent av meddomsretten i lagmannsretten har de siste dagene skapt mye debatt. Flere har tatt til orde for at kvinners rettssikkerhet må styrkes, og Andrea Voll Voldum har gitt jenter over hele Norge en stemme ved å stå frem. 

Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde var en av de som holdt appell under markeringen for styrking av kvinners rettssikkerhet denne uka. Hun mener vi kan opprettholde strenge straffer for overgrep og voldtekt uten å undergrave rettsstatens prinsipper.

--> Se video fra markeringen

- Høyre har også vært en forkjemper for strengere strafferammer for voldtekt. Voldtekt ødelegger liv, og straffen for dette må være streng, sier hun.

Nordby Lunde understreker at det norske rettssystemet skal ha et strengt beviskrav som sier at enhver rimelig tvil skal komme tiltalte til gode. 

- Dette er rettssystemets garanti for å unngå at uskyldige blir dømt, og det er meningen at det skal være en større sjanse for at en skyldig blir frifunnet enn at en uskyldig blir dømt. Skyldige vil noen ganger gå fri, og dette er konsekvensen av vår beskyttelse mot justismord som vi finner igjen i alle andre land vi ønsker å sammenligne oss med, sier hun. 

Færre voldtektsforbrytere skal gå fri

Høyre mener at det ikke er noe mål at flere skal dømmes, men at færre voldtektsforbrytere skal gå fri. Men løsningen på dette vil ikke være å styrke rettsikkerheten til noen få, på bekostning av den generelle rettssikkerheten i samfunnet. 

I 2005 ble det satt ned et spesialutvalg for å finne årsaken til den høye frifinnelsesprosenten i voldtektssaker, der ett av svarene var svakheter ved juryordningen. I fjor stemte Høyre, sammen med KrF, FrP og Arbeiderpartiet for å avvikle dagens juryordning. Det vil styrke kvinners rettssikkerhet. 
 
Med endringene i juryordningen, 1500 flere politifolk og et historisk etterforskningsløft hos politiet som ble vedtatt med politireformen i fjor, har Høyre i regjering lagt til rette for bedre etterforskning og oppklaring av overgrepssaker. 

- Det er viktig å unngå at folk vegrer seg for å bli meddommer av frykt for å bli trakassert via sosiale medier, men det viktigste er at kvinner og menn som opplever overgrep skal kunne tørre å si ifra, slik Andrea Voll Voldum har gjort, avslutter Nordby Lunde.