Tilbakeviser kritikk om sykehuskutt

Helse - sykehus
Nye løsninger: - Selv om Høyre vil fortsette å øke sykehusbudsjettene, må vi erkjenne at vi også må jobbe smartere, sier helseminister Bent Høie.

Trygg og rask behandling på sykehus er avgjørende. Derfor er det viktig for Høyre å styrke sykehusenes økonomi. 

Etter at regjeringen og samarbeidspartiene nylig ble enige om statsbudsjettet for 2017, har flere kritisert Høyre for kutt i sykehusøkonomien. Det stemmer ikke. Sykehusenes økonomi styrkes neste år. 

– Det er riktig at regjeringen ønsket mer penger til sykehusene i vårt opprinnelige forslag til statsbudsjett. Etter avtalen med samarbeidspartiene får sykehusene noe mindre, men fortsatt er det en vekst på 1,5 milliarder kroner neste år sammenlignet med i år. Det kan ikke kalles et kutt, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

Sykehusenes budsjetter vokser med 1,5 milliarder kroner til neste år sammenlignet med i år. I Høyre-Frp-regjeringens fire forslag til budsjett, er det lagt til rette for høyere vekst i pasientbehandlingen enn det den rødgrønne regjeringen fikk vedtatt gjennom sine åtte. Samtidig øker den innsatsfinansierte finansieringen slik at sykehusene kan få større inntekter ved å øke aktiviteten. Regjeringen har også fjernet taket på hvor mange pasienter sykehusene kan behandle.

– Selv om Høyre vil fortsette å øke sykehusbudsjettene, må vi erkjenne at vi også må jobbe smartere. Vi har et potensial i å organisere oss bedre, og til å finne bedre logistikkløsninger og nye måter å løse oppgaver på, sier Høie. 

Effektivisering og bedre logistikk i sykehus er ikke noe som står i motsetning til et bedre pasienttilbud, men en forutsetning for det – ikke minst i fremtiden. Regjeringen har for eksempel innført pakkeforløp for kreftpasienter, som reduserer ventetid og skaper mer forutsigbarhet med smartere måte å jobbe på. Det viser noe av potensialet.

– Derfor leverer vi også på Arbeiderpartiets viktigste valgløfte på helsesektoren: En million flere til behandling, to år før det Arbeiderpartiet la opp til i sine valgløfter. Vi har nådd det målet fordi vi har klart å organisere oss bedre. Det viser at det ikke bare handler om penger, sier helseministeren.

Med Høyre i regjering ser vi betydelige resultater i helsesektoren. Sykehuskøene har blitt redusert med 80 000 personer, ventetiden er redusert med tolv dager og 34 000 pasienter er inne i et pakkeforløp for kreftbehandling.

Ny kunnskap og ny teknologi gir mange muligheter for bedret pasientbehandling. Bedre organisering og smartere måter å jobbe på er nødvendig om vi skal klare å gi et godt helsetilbud til alle som trenger det i fremtiden. 

– Men Høyre vil fortsatt kjempe for økte sykehusbudsjetter, avslutter Høie.